Bli med på arbeidsgiverkurs

Bli med på arbeidsgiverkurs

Flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver. Les mer om kursene og hvordan du melder deg på her.

Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme.  

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet. Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.  

De første kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2020, januar og februar 2021, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.  

Påmelding via skjema i lenken under.

Meld deg på arbeidsgiverkurset ved å trykke her 


Kursdatoer: 

 • 26. januar kl.10:00 – 14:00
 • 4. februar kl.10:00 – 14:00
 • 11. februar kl. 15:00 – 19:00

Merk at man må sende inn én påmelding per deltaker – også dersom flere personer fra samme gård/virksomhet ønsker å delta. Dette er svært viktig for å få registrert alle deltakere.

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på at du er registrert. I forkant av kursdatoen du har valgt vil du motta en e-post med lenke til webinaret, og brukerveiledning for tilkobling.


Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:

 • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
  • Prøvetid og oppsigelse
 • Lønn og arbeidstid
  • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
 • Innkvartering
  • Boforhold, lønnstrekk, hygiene
 • Andre forhold
  • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS

Kursholdere:

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag
Tove Ladstein, konsulent Norsk Gartnerforbund
Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på.

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.

Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.

Er kurset obligatorisk?

Kurset er obligatorisk for alle produsenter med arbeidsgiveransvar som leverer til Gartnerhallen.
Leverer du til andre organisasjoner? Kontakt din organisasjon.

Kontaktpersoner:

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, [email protected], tlf: 975 41 842
Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, [email protected], tlf: 934 05 255
Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, [email protected], tlf: 979 56 454
Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, [email protected] tlf: 480 37 161
NordGrønt: Odd Hveem, [email protected], tlf: 906 66 003 eller Johan Presthus, [email protected], tlf. 970 34 187