Nå er tellingen viktigere enn noen gang

Nå er tellingen viktigere enn noen gang

1. april ferdigstilles lagertelling av poteter og lagringsgrønnsaker. Tellingen foregår fire ganger i året og er en omfattende og viktig jobb.

I disse dager telles tonnevis av poteter og grønnsaker hos Gartnerhallens produsenter. Dataene danner prognoser som blir viktige i markedsreguleringen i tiden som kommer.

Gartnerhallen følger, sammen med kundene, markedet enda tettere enn normalt for å kunne forutsi eventuelle endringer i forbrukermønstre.

– Produksjonsplanlegging er fundamentet for å skape markedsbalanse og tellingen gir oss en pekepinn på hvordan vi ligger an i forhold til produksjonsplanene og markedet, sier Stian Vik Thomassen produksjonssjef i Gartnerhallen.

– Med presis telling er vi i stand til å fjerne usikkerhet til kvalitet og volum og ha oversikt over eventuelle utfordringer. Den situasjonen vi er inne i nå, med korona-pandemien, medfører et enda større krav til presise tall som igjen gir verdifulle prognoser. Tellingene gir en god indikasjon på hvordan markedsforhold og priser vil utvikle seg utover sesongen, legger han til.

Det er ikke bare verdikjeden som følger lagertellingen nøye.

– Resultatene rapporteres inn til Landbruksdirektoratet og brukes i analyser og vurdering av import, markedsbehov og markedsregulering, sier produksjonssjefen.