Nansen og Hassel er to nyutviklede norske potetsorter

Nansen og Hassel er to nyutviklede norske potetsorter

Hassel og Nansen er to nye potetsorter utviklet av Graminor. De nye potetsortene, som nå har fått navn fra to kjente norske polfarere, er laget for norske forhold og vil forhåpentligvis bli gode alternativ til eksisterende potetsorter for norske potetprodusenter. 

Hvert år krysser Graminor frem nye potetsorter hvor målet er å lage en ny sort som er bedre enn potetsortene som er på markedet i dag. Selve utviklingen av en ny sort kan ta så mye som tolv år.

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Når potetene er sterke mot skadegjørere bidrar dette til at bonden kan redusere bruken av plantevernmidler.

Hassel og Nansen

De to sortene Hassel og Nansen har fortsatt et år igjen i verdiprøving før de kan godkjennes for oppføring i norsk offisiell sortsliste. Verdiprøving innebærer at den nye sorten dyrkes i forsøk sammen med allerede godkjente sorter og sammenlignes med disse for flere viktige egenskaper som avlingsnivå, tidlighet, antall og størrelse på knoller, innhold av tørrstoff og stivelse og mostandsevne mot sykdommer.

Hassel er en gul tidligsort som kan høstes tidligere enn alle de andre sortene som er på markedet i dag. Den er en matpotet med god smak og gir god avling. Hassel er spesielt sterk mot flatskurv.

Nansen er en halvtidlig rød matpotet, som for eksempel kan være et godt alternativ til Asterix. Den gir høy avling, har svært god smak, glatt skall, pent utseende og har flott farge etter koking. Nansen er sterkere enn gjennomsnittet når det gjelder skadegjørere, og er spesielt motstandsdyktig mot tørråte.

Begge sortene er under oppformering hos både Strand Unikorn og Norgro.

Les mer om Hassel og Nansen på Graminor.no