Ditt ansvar som arbeidsgiver

pp

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: pp
Sist oppdatert: 3. mai 2021

Vår overordnede visjon er at Gartnerhallens produsenter skal være de beste arbeidsgiverne i grøntnæringen. Med årets vekstsesong på trappene, vil vi minne alle produsenter med arbeidsgiveransvar om dine plikter og rettigheter.

Mange grøntprodusenter er helt avhengige av ekstra arbeidskraft i deler av året. Som arbeidsgiver for sesongarbeidere har du som bonde også et stort og viktig ansvar.

– Alle er tjent med at sesongarbeidere i grøntnæringen opplever ryddige arbeidsforhold. Det er viktig for rekruttering. Det er viktig for at de dyktige arbeiderne skal ha lyst til å komme tilbake til gården år etter år. Og ikke minst er det viktig for forbrukernes tillit til at norske grøntprodukter er produsert på en god måte, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Gartnerhallen har en overordnet visjon om at våre produsenter skal være de beste arbeidsgiverne i grøntnæringen, og jobber for å nå dette målet med utgangspunkt i en 5-punktsplan som ble lansert i 2020.

Sørg for å ha gode rutiner og god dokumentasjon

Organisasjonssjefen understreker betydningen av å etablere gode rutiner og sørge for god dokumentasjon i god tid før den travleste perioden, slik at alt er på plass før sesongstart.

– Det er et betydelig ansvar å holde oversikt over avtaler, lovkrav, timelister, lønnsutbetalinger og HMS-rutiner i en allerede hektisk periode, men dette ansvaret må vi ta. Da er det viktig å være godt forberedt, sier Gladheim.

Han påpeker spesielt viktigheten av å ha gode skriftlige arbeidsavtaler på plass. Disse må være i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven, og Arbeidstilsynets maler kan være et godt utgangspunkt. Denne uken ble slik mal også tilgjengelig på vietnamesisk.

– Husk at malene er et utgangspunkt, og at du må tilpasse innholdet til situasjonen hos deg. Benytter du gjennomsnittsberegning av arbeidstid må dette legges til. Om husleie skal trekkes fra lønn må dette også fremkomme av avtalen, og trekket må vises på lønnsslipp, sier organisasjonssjefen.

Mer enn 700 Gartnerhallen-produsenter har gjennomført arbeidsgiverkurs

Sentralt i Gartnerhallens 5-punktsplan står målet om et kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver.

Dette er godt ivaretatt gjennom arbeidsgiverkursene som Gartnerhallen har gjennomført denne vinteren i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving.

– Kurset har vært obligatorisk for Gartnerhallens produsenter med arbeidsgiveransvar, og hele 731 produsenter har gjennomført. Kurset har fått gode tilbakemeldinger, og gir oss dermed et godt grunnlag for videre arbeid for å bygge kompetanse om arbeidsgiverrollen, forklarer Gladheim.

Smittevern og tilgang på kompetent arbeidskraft er en ekstra utfordring i årets sesong

Koronapandemien har unektelig rammet den norske grøntnæringen hardt. Strenge innreiserestriksjoner gjør at tilgang på erfarent og kompetent personell i årets sesong er redusert.

– Med nye ansatte øker kravene til god informasjon og opplæring, samt HMS. Dette er en stor jobb og en stor investering for den enkelte produsent, og produsenter som har mange nyansatte i år må være spesielt bevisst dette. Samtidig jobber vi kontinuerlig for at erfarne ansatte fra utlandet skal få komme tilbake til jobbene sine i år, men med en uforutsigbar smittesituasjon er dette krevende, forklarer Gladheim.

Gartnerhallen har gjennom vinteren gjennomført jevnlige webinarer for medlemmene, for å gi oppdateringer om gjeldende innreiseregler og rekruttering av arbeidskraft. Webinarene har også tatt opp smittevern, med utgangspunkt i Mattilsynets veileder for smittevern i grøntproduksjon.

– Vi vet at et smitteutbrudd på gården kan få svært store konsekvenser. Våre produsenter tar smittevern på høyeste alvor, og vi hadde svært få smittetilfeller i fjorårets sesong. Nå gjelder det å opprettholde den gode innsatsen inn i årets sesong, og det har vi stor tro på at Gartnerhallens produsenter vil levere på, avslutter Gladheim.

Relaterte artikler

Jordbær
14. september 2021     #Kvalitet
Arbeidere på jorde
19. juni 2021     #Kvalitet
Tre personer arbeider på åker med traktor
28. september 2020     #Kvalitet

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller