Høye forventninger til ny regjering

Ny regjering på slottsplassen, oktober 2021

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Statsministerens kontor / NTB Kommunikasjon
Sist oppdatert: 14. oktober 2021

Gartnerhallen har høye forventninger til den nye rødgrønne mindretallsregjeringen. – Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye regjeringen for å realisere det store potensialet for vekst og økt verdiskaping i norsk grøntproduksjon, sier Kai Knutsen i Gartnerhallen.

Regjeringserklæringen som skal ligge til grunn for Støre-regjeringens politikk de neste fire årene, Hurdalsplattformen, ble lagt frem denne uken.

Kai Knutsen, konstituert administrerende direktør i Gartnerhallen, mener at en offensiv satsing på norsk grøntproduksjon vil være en lavthengende frukt i regjeringens arbeid mot egne landbrukspolitiske mål.

– Hurdalsplattformen vektlegger det norske jordbrukets betydning for beredskap, verdiskaping, bærekraft og folkehelse. I lys av dette bør økt norsk produksjon av trygge og sunne grøntprodukter være et åpentbart satsingsområde for den nye regjeringen, sier Knutsen.

Han påpeker at historisk klimaengasjement i befolkningen, sammen med økende bevissthet om sunnere kosthold, bærekraftig matproduksjon og kortreist mat, gir økt preferanse for norsk frukt og grønt blant landets forbrukere.

– Det betyr at vi nå ha tidenes mulighet til å øke verdiskapingen i norsk frukt- og grøntproduksjon, så lenge politikken legger til rette for å møte forbruksøkningen med økt norsk produksjon, og ikke økt import, sier han.

Styrket importvern og investeringsvirkemidler har stor betydning for grøntnæringen

Knutsen mener det er grunn til å ha høye forventninger til den nye regjeringen, med utgangspunkt i de overordnede målsettingene i Hurdalsplattformen.

– Vi er spesielt glade for at erklæringen er tydelig på at man vil sikre et sterkt importvern, blant annet gjennom valg mellom prosent- og kronetoll. Dette er noe vi la klar vekt på i vårt innspill til regjeringsforhandlingene, og som vil kunne ha stor betydning for norske grøntprodusenter i møte med en stadig tøffere importkonkurranse.

Han trekker frem økte investeringsvirkemidler som et annet viktig grep i den nye regjeringsplattformen, og viser til at investeringsbehovet er stort hos norske grøntprodusenter.

– Det handler både om å tilpasse produksjonen til et klima i endring, og om å bygge konkurransekraft mot utenlandsk produksjon. Investeringer i ny teknologi og effektiviserende tiltak er avgjørende for å kunne øke norsk produksjon av etterspurte produkter, sier Knutsen.

Bilde Kai Knutsen, konstituert administrerende direktør i Gartnerhallen

Gartnerhallen vil være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner

Samtidig som Knutsen mener den nye regjeringserklæringen er et godt utgangspunkt, legger han ikke skjul på at han gjerne skulle sett flere konkrete tiltak for å sikre økt norsk grøntproduksjon i plattformen.

– Grøntnæringen har for lenge vært en underprioritert del av det norske jordbruket. Vi står for om lag 17 prosent av verdiskapingen i jordbruket, samtidig som vi kun mottar cirka 3 prosent av overføringene over jordbruksavtalen.

Direktøren er derfor tydelig på at Gartnerhallen, som landets største leverandør av norsk frukt og grønt, er klare for å ta en aktiv rolle når den nye politikken skal konkretiseres og iverksettes.

– Vi vil fortsette arbeidet inn mot politikerne, både i regjering og på storting, for å skape oppmerksomhet og bygge kunnskap om grøntnæringens utfordringer og muligheter fremover. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med den nye regjeringen, til beste for norske grøntprodusenter og forbrukere, avslutter han.

Relaterte artikler

Bilde av Stortinget med bilde av Nils Olve Gillund i liten ramme
6. august 2021     #Organisasjon
Karine Huseby Vestfold kålproduksjon
17. juni 2021     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller