Norsk i sesong: Nå er det tid for blomkål

Norsk i sesong: Nå er det tid for blomkål

Nå har blomkålprodusentene startet innhøstingen av tidligblomkålen og det beste av alt – kvaliteten og smaken er i ypperste klasse.

− Jeg kan ikke huske å ha sett så bra kvalitet helt i starten av sesongen. Vekstsesongen så langt har vært optimal med tidlig varm vår, etterfulgt og en periode med kjølige temperaturer, sier Martin Sørum, Gartnerhallens kulturansvarlig for blomkål.

På gården Kors Valle i Lier dyrker han foruten blomkål, kinakål, romanesco og beter og nå under innhøstingen har de nærmere 20 ansatte i sving.
− Å høste blomkål er ikke så enkelt som det kan virke. Hvert hode må vurderes på størrelse og kvalitet før de høstes, ett av gangen. Så skjæres bladene av, også det manuelt, sier han.

De blomkålhodene som er for små blir behandlet med stor omsorg. Sørum forklarer:
− Da vi brekker vi bladene over dem slik at de svøpes inn, og de vurderes på nytt på neste runde.

Det høres kostbart ut?
− Det manuelle arbeidet utgjør den største enkeltposten i kostnadene med blomkålproduksjonen. Derfor er vi helt avhengige av ekspertisen våre ansatte har opparbeidet seg, sier han.

− Rekruttering av arbeidskraft er som i andre deler av næringslivet noe av det vanskeligste og mest kostbare av en leders beslutninger. Vi er svært fornøyd med å ha en kjernestab av faste, lojale og dyktige folk. De kjenner bedriften og tar ansvar i alle ledd.

− Den tiden vi er inne i nå er en påminnelse på hvor avhengige vi er av arbeidskraft med riktig ekspertise, sertifikater og autorisasjoner, og selv om det er en spennende utvikling innen agritech er det ikke alt som er tilpasset blomkålproduksjon. Ikke ennå… Når vi kommer dit vil det revolusjonere produksjonen.

Sørum har stor interesse for den tekniske delen og vurderer solcelleanlegg for kjøling av grønnsaker.
– Vi måtte sette pauseknappen på nå under den krevende koronasituasjonen, men dette er et av flere prosjekter som vil gjøre produksjonen om mulig enda grønnere. Bruk av solenergi vil gjøre en allerede grønn produksjon ennå grønnere, sier han engasjert.

Hvordan ser markedet ut fremover?
− Gartnerhallens 34 produsenter har i år plan på 5,6 millioner blomkålhoder til konsum og ca. 2,7 tonn til industri. Og nettopp innen industri skjer det spennende ting. Vi ser økt forbruk og etterspørsel etter blomkålris og det lages fredagspizza med blomkålbunn. Jeg tror ikke segmentene nødvendigvis spiser av hverandres volumer, men at vi heller vil se en vekst i totalvolum – og det sammenfaller godt med vekstmålene til Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold som arbeider for å øke forbruket av grønnsaker og frukt og bær med 20 prosent innen 2023.