Norsk skal bli tydeligere

Norsk skal bli tydeligere

Gartnerhallens produsenter har de siste ukene merket hodekålen med Nyt-Norge-merket.
Merkingen inngår i et prosjekt for å tydeligere skille norsk fra import.

Foto: Gartnerhallens produsenter: Karine Huseby og Anders Hørthe

– Pilotprosjektet med merking har utgangspunkt at vi i perioden med parallellimport i oppstart av norsk sesong i april så behovet for å synliggjøre norsk vare og norske produsenter, sier Anders Hørthe, sentral kulturansvarlig produsent for hodekål i Gartnerhallen.

– Produktene våre er strategisk viktig for dagligvare, og vi ser at forbrukerne i økende grad blir mer bevisst opprinnelse og bærekraft, og da må vi som grøntnæring ta mulighetsrommet ved å tydeliggjøre varene som produsentene våre er så stolte over å dyrke, sier han.

– Vi er nå i sesong på norsk tradisjonsmat på sitt beste der fårikålsesongen etterfølges av surkål som det viktige tilbehøret. Da er det perfekt timing å synligjøre opprinnelsen og tydeliggjøre bonden som avsender. Dette er i liten grad blitt gjennomført tidligere og jeg har tro på at det kan ha overføringsverdi til andre varer, sier han.