Frossengrønnsaker har svekket konkurranseevne i møte med import

Norsk produksjon av frossengrønnsaker står i fare grunnet svekket konkurranseevne for norsk grøntproduksjon. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønsker ikke å vurdere konkrete tiltak som kan styrke konkurranseevnen til norske grønnsakprodusenter.

I spørretimen på Stortinget 12. oktober 2016, ble Landbruks- og matminister Jon Georg Dale spurt om han vurderer tiltak som kan styrke konkurranseevnen til norske produsenter av industrigrønnsaker i møte med import.

Bakgrunnen for at temaet ble brakt på bane, var et møte hvor Findus fortalte Odd Omland (Ap) at norske produksjonen av frossengrønnsaker står i fare grunnet svekket konkurranseevne for norske grønnsaker. Den svekkede konkurranseevnen kommer av et stadig dårligere importvern for grønnsaker, og at tollsatser på utenlandske grønnsaker er lave.

Les: Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål om importvernet for grønnsaker

Spår ytterligere liberalisering og mer åpne markeder

Landbruks- og matministerens svar er at de gjeldende tollsatsene for grønnsaker er bundet til internasjonale handelsavtaler, og at utviklingen i disse avtalene går mot ytterligere liberalisering og mer åpne markeder. Fordi norsk landbruk ifølge ministeren er helt avhengig av åpen handel med utlandet, er løsningen at landbruket må tilpasse seg den nye konkurransesituasjonen.

Dale er klar over at grøntnæringa har betydelig konkurranse fra import, men understreker at næringen på tross av dette har hatt en positiv utvikling. Dette fordi norske produkt har fordeler som nærhet til markedet, kvalitetsfortrinn på produkt og kvalitetsfortrinn på produksjonsmetode – fordeler grøntnæringa har vist at den greier å utnytte.

Som løsning på utfordringen i møte med billig import, ønsker ikke ministeren å vurdere konkrete tiltak, men peker på at næringen må fortsette å styrke konkurransekraften sin, og utnytte de fortrinnene den har. – Jeg mener at det viktigste bidraget vi kan gi til norsk matproduksjon jamt over, og også til norske grøntprodusenter, er å sørge for at markedstilpasningen holder frem, og at det gir grunnlag for vekst også av innenlandsproduksjon, var Dales svar til Stortinget.

Synd ministeren ikke ser verdien i et godt tollvern

Anders Nordlund, styreleder i Gartnerhallen, er fornøyd med at landbruksministeren ser at det skjer mye positivt i grøntsektoren.  – Men jeg synes det er synd at ministeren ikke i større grad ser behovet og verdien i å opprettholde et godt tollvern. Det tollvernet Norge har i dag forvitrer gradvis, og konkurransen fra import blir stadig tøffere, forteller Nordlund. – I tillegg har norsk grøntnæring behov for investeringer, blant annet som følge av klimaendringer, behov for nye dyrkingsteknikker og nye teknologiske løsninger. For å øke den norske produksjonen i takt med forbruksveksten håper jeg ministeren ser at det er nødvendig med betydelige investeringer i næringen vår, påpeker Nordlund.

Tema for Dales innlegg på Gartnerkongressen?

Hvordan regjeringen har tenkt å sørge for økt konkurransekraft og fortsatt markedstilpasning i grøntnæringen ble ikke utdypet i svaret til landbruks- og matministeren. Vi håper dette er noe Dale vil komme tilbake til i innlegget sitt under Gartnerkongressen 2016.

Les også: Landbruksministeren vil ikke hjelpe Findus