Ny økonomisjef i Gartnerhallen

Ny økonomisjef i Gartnerhallen

Gartnerhallen har ansatt Ingar S. Gunstad (56) til å lede virksomhets- og økonomistyringen i organisasjonen.

Gunstad er opprinnelig fra Gudbrandsdalen, og har tidligere vært CFO og CEO i Jernia hvor han var en sentral aktør i revitaliseringen av selskapet. Han har også hatt andre lederstillinger i ulike bransjer, og i flere av disse også hatt styreverv.

− Vi er veldig fornøyd med å få Ingar S. Gunstad til å lede virksomhets- og økonomistyringen i Gartnerhallen. Gunstad betydelige tyngde i økonomistyring, finans og teknologi og systemforståelse gjorde ham til en ideell kandidat. Han er utdannet siviløkonom og har gjennomført høyere revisorstudium. Hans personlige egenskaper med tydelig «vi»-innstilling og fokus på muligheter og løsninger avgjorde at vi ønsket ham til å være med å videreutvikle bedriften. Vi er glade for at vi nå kan ønske en verdifull medspiller for Gartnerhallens videre utvikling velkommen, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen.

– Med Ingar S. Gunstad som økonomisjef får vi en faglig dyktig økonom som vil være en viktig ressurs for Gartnerhallen og våre 1200 produsenter på de daglige økonomioppgavene, men som også skal bedre økonomisystemer og -rutiner og fylle de strategiske oppgavene som skal gjøre oss mer effektive og rigget for ytterligere vekst for norsk frukt og grønt, sier Elisabeth Morthen.

Gunstad sier han gleder seg til å komme i gang med nye og spennende utfordringer.

– Jeg har gjort et verdivalg og gleder meg til å ta fatt å utvikle systemer og rutiner innen økonomi, regnskap, finans og internkontroll i samarbeid med resten av organisasjonen.
Gartnerhallen er en liten og effektiv organisasjon som gir store muligheter for å utrette mye på hovedansvarsområdene mine. For meg står Gartnerhallen for substans og bærekraft ved ren norsk mat av høy kvalitet. Jeg har stor respekt for ansvaret og oppgavene.

Av utdannelse er jeg siviløkonom og har også høyere revisorstudium på NHH i Bergen. Har variert erfaring fra store systemer innen distribusjon, logistikk og handel og trives godt i grensesnittet mellom økonomistyring, IT og logistikk, sier han.

Gunstad vil tiltre den nye stillingen 5. mars.

Gartnerhallen har rett før nyttår ansatt Ellen-Margrethe Hovland til å lede organisasjonens FOU- og innovasjonsvirksomhet. Videre er Gartnerhallen i prosess for å rekruttere markedssjef.