Ny ordning kan gi økt forutsigbarhet, men fortsatt ingen sikkerhet for kompetent personell i årets sesong

Ny ordning kan gi økt forutsigbarhet, men fortsatt ingen sikkerhet for kompetent personell i årets sesong

Foto: BAMA

Samtidig som våronna er på trappene, opplever norske grøntprodusenter stor uforutsigbarhet som følge av kritisk mangel på kompetent personell til årets sesong. 

Norge har siden januar hatt strenge innreiserestriksjoner. Det innebærer en enorm utfordring for grøntnæringen, som sysselsetter 18.000 sesongarbeidere fra utlandet i et normalt år 

Nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner kan få unntak fra dagens innreiseforbud. Dette inkluderer ansatte i grøntsektoren, men regelverket praktiseres strengt, og det er opp til grensekontrollen å avgjøre om den enkelte arbeider kan få unntak for å reise inn til landet.  

– Dessverre har vi opplevd vilkårlig praktisering av regelverket, hvor sesongarbeidere med spesialkompetanse og mange års erfaring har blitt nektet innreise på grensen. Dette har skapt stor usikkerhet og fortvilelse blant både produsenter og deres ansatte, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.  

Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen

Ny ordning kan bidra til økt forutsigbarhet

Fredag 19. mars lanserte myndighetene en ny dokumentasjonsordning for grøntnæringen.  

Ordningen går ut på at produsenter melder inn sitt behov og arbeidstakers kompetanse til Landbruksdirektoratet, som vil vurdere behovet for unntak fra innreiseforbudet. Denne vurderingen vil de deretter dele med grensekontrollen, som fortsatt vil være beslutningsinstans.  

– Dette viser at regjeringen har lyttet til våre gjentatte innspill om behovet for større forutsigbarhet, og det er vi takknemlige for. Samtidig må vi nå vente og se hvordan ordningen blir fulgt opp i praksis. En forutsetning for at ordningen skal bidra til økt forutsigbarhet er at grensekontrollen lytter til Landbruksdirektoratets vurdering, sier Gladheim.  

Gartnerhallen erfarer at grensekontrollen har strammet kraftig inn på sin praktisering de siste dagene, og at sesongarbeidere avvises direkte dersom vurdering fra Landbruksdirektoratet ikke foreligger. Per 24. mars er det imidlertid ikke bekreftet at behandlingen av saker gjennom den nye ordningen faktisk er i gang, fordi direktoratet venter på en ny forskrift for å ha hjemmel til å vurdere innsendte opplysninger.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettsider (lenke) 

Trenger sikkerhet for å kunne opprettholde norsk produksjon

Frø og planter skal øyeblikkelig settes i jorda rundt om i landet. Enkelte steder er våronna allerede i gang. Derfor haster det å få på plass gode og helhetlige ordninger som gir større forutsigbarhet og trygghet.  

– Tilfredsstillende tilgang på kompetent personell og risikoavlastende tiltak er avgjørende. Produsentene trenger denne sikkerheten for å kunne opprettholde norsk grøntproduksjon i år, sier organisasjonssjefen.  

Norske grøntprodusenter ønsker å produsere trygg mat til norske forbrukere

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppfordrer norsk bønder til å følge sine planer og produsere det de kan av produkter som norske forbrukere etterspør, et svar på skriftlig spørsmål fra Stortinget 19. mars  

– Det er ingenting norske grøntprodusenter ønsker mer enn å produsere trygg mat til norske forbrukere. Men på nåværende tidspunkt bærer den enkelte produsent en enorm risiko, så lenge man ikke har sikkerhet for at man vil få sådd, stelt planter og høstet som normalt, eller for at man vil ha et sikkerhetsnett ved store tap som følge av mangel på arbeidskraft, sier Gladheim.  

Norsk arbeidskraft kan være et godt supplement

Flere har tatt til orde for at norske ungdommer og arbeidsledige kan fylle arbeidsplassene som står ledige i de faste sesongarbeidernes fravær.  

Organisasjonssjefen understreker at norsk arbeidskraft kan være et godt supplement, og at mange produsenter benytter nordmenn så langt det er mulig.  

– Realiteten er allikevel at trygg, effektiv og god arbeidsmetodikk og kompetanse tar tid å bygge opp. I tillegg krever mange arbeidsoppgaver i næringa spesialkompetanse. Nyrekrutterte arbeidere kan ikke direkte erstatte faste sesongarbeidere som kommer tilbake år etter år, forklarer Gladheim.  

Heller strengt enn stengt

Smittevern er også en betydelig risiko- og kostnadsfaktor ved inngangen til årets sesong.  

– Heldigvis vet vi fra fjorårets sesong at norske grøntprodusenter tar smittevern på høyeste alvor. Svært få smittetilfeller hadde utgangspunkt i grøntnæringen i fjor. Selv om godt smittevern også har sin pris, opplever vi at produsentene vil legge alt til rette for god oppfølging av karantenebestemmelse og smittevernregler, dersom det kan bidra til at de nødvendige arbeiderne får komme inn. Vi sier som NHO: heller strengt, enn stengt, sier Gladheim. 

Han understreker at utenlandske sesongarbeidere også kan representere lavere smitterisiko, så lenge testkrav og karantenebestemmelser ved innreise følges godt opp 

– Dette har sammenheng med at utenlandske sesongarbeidere gjerne bor på gården, forholder seg til egne kohorter og utsetter seg for mindre smitterisiko på fritiden. Norske arbeidstakere som reiser hjem til sitt etter endt arbeidsdag har gjerne flere nærkontakteravslutter organisasjonssjefen.  

Gartnerhallens prioriteringer og målsettinger for videre arbeid med tilgang på sesongarbeidskraft i 2021

Gartnerhallen jobber kontinuerlig med myndighetskontakt, og arbeidet for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft i årets sesong har høyeste prioritet. På nåværende tidspunkt jobber vi blant annet for:

  • Oppfølging av dokumentasjonsordning for grøntnæringen. Ordningen må sikre forutsigbar og konsekvent praktisering av unntak for innreiserestriksjonene 
  • UDI må gjenoppta søknadsbehandlingen for tredjelandsborgere, slik at disse kan reise til Norge forutsatt at det er åpent for kommersiell flyvning 
  • Ordningen med unntak for samfunnskritisk personell må utvides til å omfatte også tredjelandsborgere 
  • Sikre midlertidig forlengelse av oppholdstillatelse for tredjelandsborgere som allerede er i landet, og som ønsker å forlenge oppholdet sitt 
  • Bidra til at myndighetene etablerer en kompensasjonsordning som er tilpasset grøntsektoren og sesongbasert virksomhet