Ny sesong – bonden som arbeidsgiver

Ny sesong – bonden som arbeidsgiver

Bringebærplukking. Foto: Rune Kongsro, Alle Gutta (BAMA)

Nå er ny innhøstingssesong i gang for noen og like før start for andre. Gartnerhallen ønsker å minne om kravene som skal følges opp i forbindelse med rollen som arbeidsgiver, all informasjon er å finne på Gartnerhallens hjemmeside, under «For medlem» – «sesongarbeid». En viktig målsetting for alle bør være kvalitet i alle ledd, både i arbeidet som utføres og at produktene som produseres oppfyller kvalitetskravene.

Mange grøntprodusenter er helt avhengige av ekstra arbeidskraft deler av året, og spesielt i forbindelse med innhøsting. Som arbeidsgiver for sesongarbeidere har du som bonde også et arbeidsgiveransvar som innebærer en del krav, både når det gjelder arbeidskontrakt, lønn, arbeidstid og standard på eventuell innkvartering.

Hygiene og renhold er også et svært viktig område. Produktkvalitet og hygiene henger tett sammen, og god opplæring av ansatte er ofte et godt utgangspunkt. Mediene leter ofte etter tilfeller som de kan lage saker på – ofte med negativ vinkling. Dette er ingen tjent med, og vi må sørge for å ikke bli kilde til slike saker. Positive medieoppslag derimot, om friske, norske grønnsaker må vi gjerne bidra til.

To enkle konkrete råd til deg som skal ha sesongarbeidere
For det første skal utenlandske arbeidstakere skal ha samme vilkår som norske arbeidstakere. Blant annet skal kravene til minstelønn være oppfylt, og vilkårene i Arbeidsmiljøloven skal følges. Videre er det viktig å avtal så mye som mulig skriftlig, og gjerne før arbeidstakerne kommer til landet.

Ved bruk av bemanningsbyrå, norske eller utenlandske
Hvis en benytter arbeidere fra bemanningsbyråer, har du som ansvarlig en «påseplikt». Dette gjelder også ved bruk av utenlandske bemanningsbyråer. Påseplikt betyr at den som leier inn arbeidstakere via bemanningsbyråer har en plikt til å kontrollere at bemanningsbyrået etterlever norske lovpålagte krav. Det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale for hver enkelt ansatt, og det skal utbetales minimum minstelønn i samsvar med Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnernæringene. Det skal også foreligge dokumentasjon på timelister, lønnsavregning og dokumentasjon på utbetaling.

Når produsenten er arbeidsgiver
Hver enkelt ansatt skal ha skriftlig arbeidsavtale, på et språk begge parter forstår. Her skal lønn angis, og den skal samsvare med minstelønn fastsatt i forskrift. Det skal føres timelister som både arbeidstaker og arbeidsgiver/evt. arbeidsformann signerer på. Når det gjelder lønn, så har alle krav på en skriftlig lønnsavregning, og det skal være dokumentasjon på overføring eller utbetaling av lønn.

Arbeidstid (Arbeidsmiljøloven)
Alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Det kan være nødvendig å søke om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser med tanke på toppsesong. Dette må imidlertid gjøres før sesongen starter.

Innkvartering/boforhold
Boforholdene til sesongarbeidere skal holde alminnelig norsk standard. Dette er tydelig beskrevet på arbeidstilsynets nettsider. Trekk i lønn for husleie kan ikke gjøres hvis det ikke på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.

Sanitærforhold innkvartering
Hvis du tilbyr innkvartering til sesongarbeidere, er det krav om ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere.

Sanitærforhold på felt
Det er også krav til toaletter ved arbeid ute på jordet. Det skal ikke være mer enn ca. 400 meter eller mer enn 5 minutters gangtid fra felt til toalettfasiliteter. Det skal være ett toalett pr. 20 ansatte, tilpasset begge kjønn. Toalettene skal være godt vedlikeholdt og med toalettpapir, og lett å rengjøre. Det skal ikke være fare for forurensning fra toaletter til avling ved rengjøring av toaletter. Dette er spesielt viktig ved transportable toaletter. Og, selvfølgelig skal det være gode forhold for hygienisk håndvask med rennende vann, såpe og tørkepapir.

Kravene er angitt i «Veileder for god hygienisk praksis ved primærproduksjon av frukt, bær og grønnsaker» (Official guidance from the European Union).

Ved bruk av bemanningsbyrå, norske eller utenlandske – Påseplikt
Produsenter skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.
Les mer om dette på lovdata.no
Les også Arbeidstilsynets beskrivelse