Nye kursdatoer: arbeidsgiverkurs i landbruket

Nye kursdatoer: arbeidsgiverkurs i landbruket

Har du ikke tatt arbeidsgiverkurs i vinter? Da får du en ny mulighet i april.

Mer enn 1200 personer har så langt gjennomført arbeidsgiverkurs for landbruket.
Kurset er obligatorisk for alle med arbeidsgiveransvar som leverer til Gartnerhallen. Om du ikke har rukket å ta kurset tidligere i vinter, er siste mulighet 8. eller 13. april.

Kurset er gratis for Gartnerhallens medlemmer. Det gjennomføres digitalt som live webinar, og har en varighet på 4 timer (inkludert pause). Man trenger kun å delta på ett kurs.


Påmelding

Meld deg på via lenkene under.  Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.  

Påmelding kurs 8. april kl. 10:00 – 14:00

Påmelding kurs 13. april kl. 15:00 – 19:00


 

Om kurset:

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten og politiet.  

Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver. 

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.  

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:  

 • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid 
  • Prøvetid og oppsigelse 
 • Lønn og arbeidstid 
  • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
 • Innkvartering 
  • Boforhold, lønnstrekk, hygiene 
 • Andre forhold 
  • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS  

Kursholdere:

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag
Tove Ladstein, konsulent Norsk Gartnerforbund
Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten 

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på for Gartnerhallens medlemmer. 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.
Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.  

Er kurset obligatorisk?

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at kurset vil være obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.  

Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon.  

Kontaktpersoner:

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, [email protected], tlf.: 975 41 842 
Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, [email protected], tlf.: 934 05 255
Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, [email protected], tlf.: 979 56 454
Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, [email protected] tlf.: 480 37 161
NordGrønt: Odd Hveem, [email protected], tlf.: 906 66 003 eller Johan Presthus, [email protected], tlf.: 970 34 187