Nye medarbeidere i Gartnerhallen

Nye medarbeidere i Gartnerhallen

I løpet av høsten vil det komme to nye medarbeidere i Gartnerhallens administrasjon. Trine Thanh Ha (32) og Per Morten Sørensen (54) er ansatt som henholdsvis produksjonsplanlegger og controller.

Trine Thanh Ha ansatt i nyopprettet stilling som produksjonsplanlegger

Trine kommer fra stillingen som seniorrådgiver i avdeling Handel og industri i Landbruksdirektoratet. Hun har god kunnskap om grøntsektoren og lang erfaring med statistikk-, analyse- og prognosearbeid, og starter i jobben som produksjonsplanlegger i midten av oktober.

Stillingen som produksjonsplanlegger er nyopprettet, og vil inngå i den nye Produksjons- og markedsavdelingen. Målsettingen er at administrasjonen skal ta en sterkere rolle i arbeidet med produksjonsplanlegging, og det er derfor nødvendig å utvide staben på dette området.

– Det blir spennende å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer, og å bli kjent med grøntprodusentene på en annen måte enn det jeg gjør i dag, sier Trine, som gleder seg til å starte i Gartnerhallen.

Per Morten Sørensen er ny controller

Per Morten kommer fra stillingen som økonomisjef i Lumon Norge. Han har gjennom denne og andre stillinger lang erfaring innen både økonomihåndtering, administrasjon og IT-relaterte oppgaver.

Per Morten Sørensen starter i Gartnerhallen 1. desember, og overtar stillingen til Oscar Ramirez, som har valgt å finne seg en ny jobb.

– Jeg ser fram til å jobbe i et selskap som setter bærekraft høyt på dagsorden, og jeg håper å kunne bidra til å sikre den økonomiske driften gjennom kontroll og planlegging av aktiviteter, sier Per Morten Sørensen.

Høyt fokus på produksjonsplanlegging og prognosering framover

Administrerende direktør Elisabeth Morthen sier at rekruttering av nye medarbeidere er en oppfølging av strategiplanen og målsettingen om å styrke arbeidet inn mot aktiviteter som gir økt verdi for medlemmene.

– Selv om det er store vekstmuligheter i grøntsektoren, er det fortsatt svært viktig at Gartnerhallen bidrar til markedsbalanse og forutsigbarhet for våre medlemmer. Dette krever høyt fokus på produksjonsplanlegging og prognosering av produksjonen framover, og det er derfor viktig å styrke denne delen av administrasjonens oppgaver, sier Elisabeth Morten, som ser fram til at de nye medarbeiderne kommer på plass i administrasjonen.