Nytt landsstyre og vedtektsendringer på Gartnerhallens ekstraordinære årsmøte

Nytt landsstyre og vedtektsendringer på Gartnerhallens ekstraordinære årsmøte

Landsstyret i Gartnerhallen SA, f.v. Annelin Sveinsvoll, Per Olav Skutle (styreleder), Harald Oskar Buttedahl, Stine Mølstad, Ole Davidsen og Torbjørg Austrud.

Torsdag 26. april 2018 avholdt Gartnerhallen ekstraordinære årsmøte. Det var et aktivt og vellykket årsmøte, hvor organisasjonen framstod som samstemte og med stor framtidstro for organisasjonen.

– På det ekstraordinære årsmøte behandlet vi alle saker med unntak av regnskapet. Vi hadde vi en orientering om årsregnskapet for 2017, men vi arrangerer ordinært årsmøte i juni hvor det endelige regnskapet vil bli behandlet, sier Arve Gladheim organisasjonssjef i Gartnerhallen.

– Det er opp til oss
Årsmøtets første taler var styreleder, etterfulgt av administrerende direktør.
– Grøntsektoren har et betydelig potensiale fremover, så er det opp til oss, i fellesskap, å utnytte de mulighetene som ligger foran oss, sa Per Olav Skutle, styreleder Gartnerhallen, til Gartnerhallens årsmøte.

Han trakk fram satstingen fra Helsemyndighetene og hvordan Gartnerhallen skal gripe de mulighetene som ligger der.
– Målsettingen i den nasjonal handlingsplanen hele 20 prosent økning innen 2021. Et «hårete» mål som Gartnerhallen skal bidra til å oppfylle. Vi må sørge for at mest mulig av økningen kommer på norske produkter. Skal vi klare dette, er det nødvendig med et fortsatt godt samarbeid i hele verdikjeden.

Felles målsetning om økning i norskandelen lykkes
Han gav gode eksempler på godt verdikjedesamarbeid som Gartnerhallen skal bygge videre på. – Satsingen på å øke norskandelen på poteter et ett eksempel på at felles målsettinger i alle ledd, det gir resultater. I løpet av en 3-4 årsperiode økte norskandelen fra 60 til 80 prosent. Tilsvarende målsettinger er aktuelt i flere andre kulturer fremover.

Klikk her for å lese hele årsmøte-talen til styreleder Per Olav Skutle

Administrerende direktør trakk frem vekstmuligheter og verdiskapning
– Vi er en viktig del av norsk næringsliv og en svært viktig del av norsk landbruk. Vi sysselsetter 5300 årsverk og 20.000 sesongarbeidere. Vi er den tredje største sektoren i norsk landbruk målt i verdiskapning, sa administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen i sin tale.

Ingen grønnsaksfri dag
Hun pekte på vekstmuligheter. – Vi er den sektoren i norsk landbruk som kan si med stor trygghet at her kommer det vekstmuligheter. Jeg hører ingen som tar til ordet for en grønnsaksfri dag, sa hun til et smilende publikum.

På årsmøtet ble det besluttet én vedtektsendring: Årsmøtet var samstemte om en vedtektsendring som setter krav om at begge kjønn skal være representert også i regionstyrene.

Nytt landsstyre i Gartnerhallen
Årsmøtet gjenvalgte sittende styre, etter valgkomiteens innstilling.
Landsstyret i Gartnerhallen består etter årsmøtet 26. april 2018 av: Styreleder: Per Olav Skutle, nestleder: Ole Davidsen, styremedlemmer: Torbjørg Austrud, Annelin Sveinsvoll, Stine Mølstad og Harald Oskar Buttedahl.

− Jeg vil på vegne av hele landsstyret takke for tilliten og for den brede støtten vi opplever her på årsmøtet. Vi skal fortsette det gode arbeidet med å bygge det nye Gartnerhallen. Det arbeidet vi holder på med skal vi gjøre sammen, ikke minst sammen med en kompetent og ressurssterk administrasjon, samtidig skal vi sørge for det grunnleggende – å sikre produsentenes betingelser gjennom markedsarbeid, produksjonsplanlegging og FoU. Det ligger i bunn i alt vi gjør, sa gjenvalgt styreleder Per Olav Skutle.

Les mer om Gartnerhallens årsmøte (§ 19) her