Nytt styre i Gartnerhallen

Nytt styre i Gartnerhallen

Ingunn Haugen Hegdal, Harald Oskar Buttedahl, styreleder: Per Olav Skutle, Annelin Sveinsvoll, nestleder: Ole Davidsen og Stine Mølstad,

Torsdag 11. april 2019 avholdt Gartnerhallen årsmøte. Det var et aktivt og vellykket årsmøte med sterk tro på framtiden og felles mål.

Sterk fremtidstro tuftet på sterke ambisjoner og samarbeid på tvers av regioner og kulturer preget stemningen og innleggene på årsmøtet, Gartnerhallens høyeste organ.

Gjenvalgt styreleder i Gartnerhallen Per Olav Skulte oppsummerte dagen slik:
– Vi har rigget oss for å ivareta medlemmenes interesser på en god måte. Det er et stort ansvar. Jeg er derfor glad for å ha med gode folk i administrasjonen og styret som kan og vil bidra til å nå målene vi har satt oss. Sammen med medlemmene og regionene skal vi utvikle nye Gartnerhallen. Og det er et lagarbeid. Jeg vil takke for tilliten dere har vist og gratulere alle som er valgt. I dag er også en historisk dag. Det er for første gang valgt inn et eksternt medlem i Gartnerhallen, sa Skutle og ønsket Ingunn Haugen Hegdal velkommen til Gartnerhallens styre.

Hegdal, som har en sterk bakgrunn fra dagligvare og samvirke, vurderer Gartnerhallen som en attraktiv og viktig aktør i en bransje som står foran spennende utfordringer og muligheter.
– Jeg er svært motivert og gleder meg over å få muligheten til å få benytte min kompetanse hos en samfunnsviktig aktør som Gartnerhallen. Det er en oppgave som gir mening, sa Hegdal og trakk frem viktigheten av å utvikle norsk produksjon, synliggjøre bærekraft og skape arbeidsplasser.

Nytt landsstyre i Gartnerhallen
På Gartnerhallens årsmøte torsdag 11. april ble nytt landsstyre i organisasjonen valgt.
Landsstyret i Gartnerhallen består etter årsmøtet 11. april 2019 av: Styreleder: Per Olav Skutle, nestleder: Ole Davidsen, styremedlemmer: Ingunn Haugen Hegdal, Annelin Sveinsvoll, Stine Mølstad og Harald Oskar Buttedahl.

Valgkomiteen har hatt en krevende jobb, og vi er svært fornøyd med å kunne innstille Ingunn Haugen Hegdal til plass i landsstyret, sier Ragnhild Eggen Viken som har vært leder av valgkomiteen. – Vi mener Ingunn har en erfaringsbakgrunn som vil passe svært godt, og komplementere kompetansen til de øvrige styremedlemmene. Vi er også glade for å kunne innstille Per Olav Skutle til å fortsette i styrelederrollen, da vi mener det er viktig med kontinuitet over noen år i denne rollen, sier Eggen Viken.

Haugen Hegdal har mange års erfaring som mellomleder og toppleder i både norske og internasjonale selskaper. Hun er utdannet siviløkonom fra BI og Mannheim (Tyskland) med tilleggsutdannelse innen merkevarebygging, markedskommunikasjon og endringsledelse.

Les mer om Gartnerhallens årsmøte (§ 19) her