Nyvalgt regionleder med sterkt samfunnsengasjement

Nyvalgt regionleder med sterkt samfunnsengasjement

Tom Brauter (49) fra Solør ble i går valgt til ny leder i GH Mjøsen under regionens årssamling.

Brauter kommer fra vervet som nestleder når han nå overtar som leder for GH Mjøsen.
− Jeg er veldig stolt og glad, men også ydmyk og takknemlig for den tilliten valgkomiteen har vist meg. Jeg gleder meg til å fortsette det gode arbeidet Anders Holter har lagt ned, men også muligheten til å sette mine spor, sier Brauter.

To kampsaker
− Jeg har to saker jeg vil jobbe spesielt med. Det ene er å øke engasjementet hos den enkelte produsent til å få mer ut av gården sin. Jeg tror det å benytte Gartnerhallens møteplasser, være kunnskapstørst og være villig til å jobbe med detaljene. Som i alle andre yrker vil økt forståelse på hva vi driver med øke både motivasjonen og gleden av det man bidrar med. Den andre er å flytte fokuset fra irritasjon over importert mat, til å øke stoltheten av det vi skaper og ikke minst fortelle forbrukeren hva vi tilbyr og hvorfor de skal velge norsk, sier han.

Gården som læringsarena
Brauter har et smittende engasjement som strekker seg langt utover den ordinære gårdsdriften. I over 25 år har han tatt seg av skolelever og fra kandidater gjennom NAV som har fått tilrettelagt opplæring på gården hans. Han mener alle kan bli gode til noe.
− Det er derfor jeg brenner for å hjelpe de unge med mulighetene foran seg. Det bor så mye i dem, sier han. Det handler bare om å finne de riktige tingene. Og da gjelder det for mange, å få klasserommet over til andre arenaer; opplæring gjennom praktisk arbeid. Jeg tror vi som gårdbrukere har en ypperlig mulighet til å bistå, for gården er et økosystem av arbeidsprosesser.

Brauter har blikket festet på de verdifulle resultatene for den enkelte eleven og for samfunnet.
− Jeg har kontakt med mange av de som har jobbet her, og de gått videre til å bli gravemaskinsjåfører, anleggsgartnere, maskinførere, snekkere, lagermedarbeidere og en har blitt daglig leder i et entreprenørfirma, sier han.

Blir sett
Og Anne Antonsen, undervisningsinspektør ved Grue Barne- og Ungdomsskole kan ikke få skrytt nok av Brauter:
− Det Brauter leverer er et viktig bidrag for de elevene som trenger noe annet i sin skolehverdag. De får mulighet til å gjøre praktiske oppgaver knyttet opp mot undervisningsopplegget på skolen.
Det er så viktig og verdifullt for oss som skole og for elevene at det finnes samarbeidspartnere som Brauter. De vokser virkelig ikke på trær. Det finnes ikke mange med et slikt engasjement og godvilje. De er fantastiske i måten de tar imot og tar seg tid til disse unge elevene på og hvordan de er med på å bygge opp den enkeltes selvtillit. Det er en krevende oppgave når det er snakk om så ulike elever med så forskjellige behov. Tilbakemeldingene vi får fra elevene er at de føler seg godt i varetatt fordi han bryr seg om dem og han vil dem vel, de blir tatt på alvor og han ser dem. Dette er verdier som er viktig for alle, og spesielt de som synes en vanlig skolehverdag er utfordrende.

For tiden har Brauter tre elever som jobber på gården henholdsvis, tre, to og en dag i uken.
– Noe av det viktigste vi gjør er å skape trygghet. Det betyr ikke at vi ikke stiller krav, for mye handler om å jobbe i takt med de andre. Men det som skjer på pauserommet er like viktig som det som skjer i arbeidssituasjonen. Er du trygg på deg selv og situasjonen du er i, ja, da blir du god i noe. Og vi hjelper med å finne dette noe, avslutter Brauter, som skal avslutte dagen med en kaffe og oppsummere dagen for elevene.