Øker planene med 500 tonn

Øker planene med 500 tonn

Gartnerhallens 35 agurkprodusenter leverte 9000 tonn agurker til det norske markedet i 2018, og planene for 2019 øker ytterligere.

– Politisk satsning og trender tilsier at økt forbruk av frukt og grønt. Vi har derfor høynet planene med 500 tonn for 2019, sier Kristian Guren, Sentral kulturansvarlig på agurk i Gartnerhallen.

Gartnerhallen har gode verktøy for å minske risikoen for over- og underproduksjon.
– Vi ligger langt fremme på planlegging. I Gartnerhallen jobber SKP- og RKPapparatet og produksjonssjef tett med kundenes ønsker og markedet. Slik klarer vi å oppnå et tilnærmet balansert marked, uten over- eller underproduksjon. Samtidig foregår det selvfølgelig også produksjon utenfor Gartnerhallen. Vi ønsker all konkurranse fra seriøse aktører velkommen. Det er med på å skjerpe alle aktører. Samtidig er det bærekraftig at vi ser overordnet på ett marked, med plass til alle. Her må jeg berømme det arbeidet som GPS gjør sammen med alle produsentene. Det gjør at vi er samkjørte og at vi tar riktig beslutning til riktig tid, for nettopp å skape et balansert marked, sier Guren.