Økt etterspørsel betyr vekstpotensial for norsk frukt- og grøntnæring

Økt etterspørsel betyr vekstpotensial for norsk frukt- og grøntnæring

I går ble EAT Lancet rapporten lagt frem, og rapporten har skapt mye debatt med innlegg og synspunkter i en rekke medier.

Rapporten reiser problemstillinger som er krevende for landbruket, og har skapt mye debatt. Vårt utgangspunkt er at interessen for økt inntak av frukt og grønt betyr et vekstpotensial for frukt og grøntprodusenter. På Gartnerhallens kongress i slutten av 2018 satte vi oss som mål å doble omsetningen for næringen de neste 10-15 årene. Næringen i Norge leverer produkter av høy kvalitet med god smak som forbrukerne etterspør.  Gartnerhallens holdning er at vi må gripe de mulighetene økt etterspørsel gir, og at det er særlig viktig at vi nå sikrer at etterspørselen gir utslag i vekst og verdiskaping i Norge.

Klikk her for å lese mer om EatLancet-rapporten.