Dette er Gartnerhallen

Gartnerhallen SA er Norges største produsentorganisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen sin egen lønnsomhet, samtidig som de sikrer forbrukerne norskproduserte kvalitetsprodukter hele året.

Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning.

Formål

Samvirket Gartnerhallen SA har som formål å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser. Dette oppnås gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, gjennom detaljert produksjonsplanlegging og andre tiltak.

Dyrker godt liv

Medlemmene i Gartnerhallen dyrker gode, sunne og trygge kvalitetsprodukter på jorder, i bær- og frukthager og i veksthus rundt omkring i hele Norge. Å være medlem av Gartnerhallen er et kvalitetsstempel, og vi er stolte av å jobbe med å dyrke frem de beste produktene for det norske markedet. Slik gjør vi det enkelt for deg å velge norsk, sunn matglede.

– Det kjenner du på smaken!