Dette er Gartnerhallen

Gartnerhallen SA er Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

Gjennom et sterkt fagmiljø, markedsføring, innovasjon, produktutvikling, produksjonsplanlegging og kvalitetsarbeid bidrar Gartnerhallen til lønnsomhet for frukt- og grøntprodusentene, samtidig som forbrukerne får tilgang til norskproduserte kvalitetsprodukter hele året.

Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge – både industri, distribusjon, dagligvare og storhusholdning.

Formål

Samvirket Gartnerhallen SA har som formål å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser. Dette oppnås gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, gjennom detaljert produksjonsplanlegging og andre tiltak.

Dyrker godt liv

Medlemmene i Gartnerhallen dyrker gode, sunne og trygge kvalitetsprodukter på jorder, i bær- og frukthager og i veksthus rundt omkring i hele Norge. Å være medlem av Gartnerhallen er et kvalitetsstempel, og vi er stolte av å jobbe med å dyrke frem de beste produktene for det norske markedet. Slik gjør vi det enkelt for deg å velge norsk, sunn matglede.

– Det kjenner du på smaken!