Historikk

Gartnerhallen lastebilGartnerhallen er en organisasjon med en lang historie, og har vært en viktig aktør i verdikjeden for frukt og grønt i Norge gjennom over 85 år.

På sensommeren i 1930 ble Gartnerhallen opprettet som et grossistselskap for frukt- og grøntselgere i Oslo-området. På den tiden var det vanlig at frukt og grønnsaker ble solgt på torget uten noen god form for organisering.

Formålet med å opprette Gartnerhallen var å sørge for en organisert omsetning av frukt og grønt for medlemmene. Gartnerhallen utviklet seg deretter til å bli en viktig aktør i norsk frukt- og grøntnæring. ​​

Fra grossist til produsentorganisasjon

Fra 1930 og fram til 1997 var Gartnerhallen grossist, og hadde egne salgs- og markedsfunksjoner. I store deler av denne perioden var BAMA en av Gartnerhallens største konkurrenter.

På grunn av endringer i markedet, inngikk Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA et langsiktig samarbeid i 1997. Gartnerhallen gikk over til å bli en rendyrket produsentorganisasjon med hovedansvar for produksjon, produktutvikling og forsyning, mens BAMA fikk ansvar for distribusjon, salg og markedsføring til dagligvare- og storkjøkken-markedet. Dette var en stor forandring for Gartnerhallen.

I 2011 ble A.L Gartnerhallen et samvirkeforetak etter samvirkeloven, og det fulle og hele navnet til Gartnerhallen ble da, som det fortsatt er i dag, «Gartnerhallen SA».

Stadig økende interesse for norsk frukt og grønt

I forbindelse med Gartnerhallens 50-årsjubileum i 1980 ble det utgitt en bok om Gartnerhallens historie. Allerede da ble det skrevet: «Gartnerhallens vekst og utvikling har falt sammen med en rik utviklingsperiode for produksjon, salg og forbruk av grønnsaker».

Siden den gang har forbruket av frukt og grønt i Norge hatt en fantastisk vekst, og i dag er interessen for norskprodusert frukt og grønt større enn noen gang.

Norske forbrukere er opptatt av å spise sunt og kortreist, og å spise mer norskprodusert frukt og grønt er en naturlig konsekvens av denne trenden.

Best på kvalitet og smak

Gartnerhallen er i dag Norges største produsentorganisasjon for grøntprodusenter, og medlemmene i Gartnerhallen produserer i dag over 60 prosent av all norskprodusert frukt, grønnsaker, bær og potet som leveres på markedet.

Norsk potet, frukt, grønnsaker og bær er kjent for å være produsert på en trygg og god måte, å ha god kvalitet og for å ha spesielt god smak. Dette er kjennetegn vi er stolte av, og et rykte vi er opptatt av å opprettholde.

Når forbrukere kjøper produkt som er dyrket av produsenter i Gartnerhallen, skal de være sikre på at de får sunne, gode og trygge produkter av høy klasse, uansett om det er snakk om lagringspotet eller ferske bringebær.