Organisasjonen

Gartnerhallen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt, bær kan ha medlemskap i Gartnerhallen SA.

Gartnerhallen har i dag 1158 registrerte medlemmer som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær i hele landet. Gartnerhallen er dermed Norges største produsentorganisasjon for grøntprodusenter. Siden Gartnerhallen er et samvirke, er hvert medlem medeier i organisasjonen, og har lik bestemmelsesrett uavhengig av størrelse.

Gartnerhallens regioner

Medlemmene i Gartnerhallen er delt inn i 7 geografiske regioner. Medlemmer som leverer grønnsaker eller poteter til industri er i tillegg medlemmer i industriregionen. Hver GH-region har en leder. Regionlederne velges av regionenes årsmøter.

Informasjon om de ulike regionene | Kontaktinformasjon til regionlederne

Sentrale kulturansvarlige produsenter

Hver grøntkultur i Gartnerhallen har sin egen sentrale kulturansvarlige produsent (SKP) som har ansvar for koordinering av og informasjon ut til produsentene innen hver kultur. De sentrale kulturansvarlige produsentene oppnevnes av markedsansvarlig i Gartnerhallen.

Informasjon om SKP-rollen | Kontaktinformasjon til sentrale kulturansvarlige produsenter.

Landsstyret

Gartnerhallens landsstyre består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Landsstyret velges av årsmøtet i Gartnerhallen.

Kontaktinformasjon til landsstyret

Administrasjonen

Administrasjonen i Gartnerhallen består av 11 ansatte med kontor i Oslo.

Kontakt administrasjonen Kontaktinformasjon til ansatte

Samarbeid med andre matprodusenter i Norge

Gartnerhallen samarbeider med de andre grøntprodusentene i Norge gjennom GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) om produksjonsplanlegging og markedstilpasning. Gartnerhallen samarbeider også med de andre aktørene i norsk matproduksjon og matforedling, blant annet gjennom Norsk Landbrukssamvirke.