Bli med på opptog for norsk landbruk

Bli med på opptog for norsk landbruk

Tirsdag 23. mai skal matprodusenter og venner av norsk landbruk og matproduksjon samles til markering i Oslos gater. Dette gjøres i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger, og med håp om at Stortinget ser alvoret i situasjonen. Norge trenger matprodusenter og bønder med levelige vilkår for å produsere mat.

Vi oppfordrer alle grøntprodusenter i Gartnerhallen til å vise sin støtte til norsk landbruk og norsk matproduksjon ved å bli med på opptog i Oslo tirsdag 23. mai.

Møt opp i Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 tirsdag 23. mai fra kl. 11.00. Det blir mulighet til å lage plakater og bannere, og underholdning og mat fra kl. 12.00. Deretter setter bondetoget seg i bevegelse til Stortinget.

Foreløpig program for dagen:
12.00 Appeller og underholdning i bakgården til Landbrukskvartalet i Schweigaards gate 34 på Grønland i Oslo.
12.45 Oppstilling av toget og felles avmarsj til Stortinget
14.00 Konsert og appeller på Eidsvolls plass, under ledelse av Aasmund Nordstoga