Positivt med bransjeavtale for grøntbransjen

Positivt med bransjeavtale for grøntbransjen

Grøntbransjen har jobbet fram en ny bransjeavtale som legger Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) til grunn som felles internkontroll for produksjonen på primærleddet.

– Dette er svært positivt! Grøntbransjen har, som korn- og kjøttbransjen, nå fått på plass en bransjeavtale og KSL sine erfaringer med slike bransjeavtaler er gode, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Fra venstre: Gry Sørensen, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters forbund, Hanne Refsholt, HOFF SA, Anne Person, BAMA Gruppen AS, Ragnar Swift, Produsentforeningen 1909, Fritjof Sandstad, Nordgrønt SA, Elisabeth Morthen, Gartnerhallen SA, Torbjørn Landsrød, Findus og Atle Olsen, COOP. Stående bakerst: Tom Roterud, KSL-sjef i Matmerk.

 

Bransjeavtalen gjelder for norsk produksjon av bær, frukt, grønnsaker og potet. Avtalen bygger oppunder at etablert KSL skal være på plass for å kunne levere varer som går inn i verdikjeden. Hvert enkelt mottakssted – pakkeri eller terminal – vil derfor ha et mer aktivt forhold til KSL-statusen i sin dialog med produsentene og ved inntak av varer.

Etablert KSL hos produsent forutsetter en årlig egenrevisjon. I tillegg kan KSL-revisorer gjennomføre ekstern revisjon i sesong og produsentene må rette opp og lukke alle avvik innen gitt frist.

Kornbransjen fikk på plass sin avtale i 2015 og kjøttbransjen fulgte opp i 2018. Avtalen bygger oppunder at produsentene fortsatt skal kunne forholde seg til kun ett kvalitetssystem, noe som kan sies å være unikt for Norge.

– Ser vi utover landegrensene opplever utenlandske yrkesbrødre – og søstre at de ofte må forholde seg til flere kvalitetssystemer pga flere produksjoner og varemottakere, sier Roterud.

Avtalen skal i tillegg til internkontroll og et kontinuerlig forbedringsarbeid hos den enkelte produsent, bidra til dokumentasjon av god produksjonspraksis, gode rutiner og gode etiske forhold. Videre skal avtalen bygge tillit samt bidra til å utvikle et utvidet marked for norsk grøntproduksjon. Bransjeavtalen legger til grunn at KSL er et viktig fundament for å synliggjøre en solid og god produksjon av norske grøntprodukter.

– For Gartnerhallen og Gartnerhallens produsenter vil denne bransjeavtalen være et positivt tiltak som er med på å dokumentere produksjonen og kvaliteten på våre produkter, sier adm.dir. Elisabeth Morthen. – Forbrukerne har høy tillit til norsk frukt og grønnsaker, og det er viktig at denne tilliten opprettholdes. Konkurransen fra import er stadig til stede, og et godt dokumentasjonsverktøy kan bidra til å bygge preferanse for norske produkter, sier Elisabeth Morthen og legger til at i tillegg til god dokumentasjon av produksjonen, er kortreist og lite bruk av plantevernmidler andre fortrinn som er viktig i profileringen av norsk mat.

Fakta bransjeavtalen

  • Bransjeavtalen utarbeides av næringen selv og kan ses på som en praktisk utdypning av regelverket.
  • Den knytter seg gjerne opp til en offentlig forskrift og beskriver god produksjonspraksis som oppfyller og gjerne er enda strengere enn forskriften.
  • Avtalen beskriver plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje.
  • Varemottakerne underskriver retningslinjen og forplikter seg dermed til å følge den opp i egne verdikjeder.