Pressemelding fra Gartnerhallen – Jordbruksavtalen 2019: Roser satsing på frukt og grønt.

Pressemelding fra Gartnerhallen – Jordbruksavtalen 2019: Roser satsing på frukt og grønt.

Foto: Skjermdump fra Regjeringen.no

− Jordbruksavtalen har en klar satsing på vekst og innovasjon i frukt og grøntnæringen.

Satsingen er mindre enn det Gartnerhallen foreslo, men avtalen markerer likevel starten på en avgjørende satsing som må trappes opp i årene som kommer, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen. Gartnerhallen er samvirke for norske frukt og grøntprodusenter.

 

− Etterspørselen etter frukt og grønnsaker øker – folk vil spise sunnere og de vil gjerne ha norsk. Vekst og innovasjon handler om å forlenge sesongen, øke- og tilby flere produkter og styrke konkurransekraften for de norske produsentene. Årets jordbruksavtale er den første som så tydelig har en satsing på frukt og grønt, sier Morthen.

 

Torsdag ettermiddag ble jordbruksorganisasjonene enige med staten om en jordbruksavtale for 2020. Sammen med faglagene har Gartnerhallen bedt om en satsing på frukt og grøntsektoren i form av et vekst- og innovasjonsprogram. I avtalen foreslås det en øremerket satsing på tiltak i grøntsektoren på 65 millioner kroner, hvorav 9 millioner øremerkes produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Grøntsektoren prioriteres også i verdiskapingsprogrammet som økes med 10 millioner, til 87 millioner i årets oppgjør.

 

Tiltakene omfatter blant annet å stimulere til investeringer og innovasjon, satsing på fornybar energi, utprøving og utvikling av teknologi og presisjonsjordbruk. Andre viktige områder som blir trukket frem er styrket satsing på rekruttering, kompetanse, forskning og utvikling, sortsutvikling og foredling. Opplysningskontoret for frukt og grønt får 4 millioner i økt bevilgning til markedstiltak. For å følge opp satsingen i jordbruksavtalen skal det etableres en gruppe for grønn innovasjon og vekst der sentrale aktører i verdikjeden for frukt og grønt blir invitert til å delta.

 

− Ny teknologi og endret klima bidrar til betydelig innovasjonspotensial for  grøntprodusentene og mulighetene for vekst er betydelige. Vi gjør forsøk med å dyrke nye sorter, vi tester robotteknologi som øker effektivitet og samtidig er mer skånsom mot jorden, og vi skal også gjennom en klimaomstilling. I en undersøkelse svarer halvparten av våre produsenter at klimaendringer har påvirket omsetningen deres negativt. Da handler det om å ruste seg for en fremtid med mer ekstremvær og sikre vekt gjennom innovasjon, og vi er glad for at vi nå får et spleiselag mellom næringen og staten for å ruste oss for fremtiden, sier Morthen.


Bakgrunnsfakta:

 

  • Grøntprodusentene (bær, frukt, grønnsaker og poteter) står for vel 12 prosent av verdiskapingen i jordbruksnæringen og henter over 90 % av inntektene i markedet.

 

  • Grøntsektoren er den delen av landbruket som har hatt størst markedsbasert vekst de senere årene. Konkurransen fra import er betydelig og dekker en stor del av etterspørselen, særlig for frukt som har en kort norsk sesong. For grønnsaker dekker vi mer av etterspørselen med norske produkter.

 

  • Et viktig mål med vekst og innovasjonsprogrammet i jordbruksavtalen er å utvikle teknologi, sorter og produksjonsmetoder som gjør at vi kan produsere mer i Norge.