Pressemelding fra Gartnerhallen – krisepakke til landbruket

Pressemelding fra Gartnerhallen – krisepakke til landbruket

Frykter at klimaomstillingen i landbruket stopper opp

– Norske matprodusenter opererer under knappe marginer, og tørkekrisen rammer bøndene tøft økonomisk. Hvis krisepakken fra myndighetene uteblir, vil mange produsenter vegre seg for å ta risiko knyttet til å satse på ytterligere vekst og gjennomføre helt nødvendig klimaomstillinger, sier Elisabeth Morthen, Administrerende direktør i Gartnerhallen.

Gartnerhallens medlemmer er frukt og grøntprodusenter over hele landet. De siste årene har mange av dem investert i et produksjonsapparat for å øke produksjon, tilpasse seg tøffere klima og redusere klimautslipp.

– Vi må forberede oss for en tøffere fremtid med mer usikkert vær, og samtidig skal vi legge om til mer klimavennlig produksjon. Hvis vi vil ha økt norsk verdiskaping i landbruket er vi avhengig av at også grøntprodusentene investerer i økt produksjon – det er her forbruksveksten er størst. De tiltakene vi nå etterlyser er krisehjelp i en akutt situasjon, men en krisepakke vil også være en klar melding fra myndighetene om at det er verdt å ta langsiktig risiko og satse offensivt for å utnytte vekstmulighetene, sier Morthen.

Frukt og grøntproduksjon er sterkt markedseksponert. Konkurransen mot utenlandske varer er tøff, men Gartnerhallen opplever at norske forbrukere ønsker norsk frukt og grønnsaker.

– Norsk produksjon dekker i dag ikke etterspørselen fra forbrukerne. Det er et helt klart vekstpotensial. Dette er grønne arbeidsplasser som vi ønsker oss flere av. Vi produserer noe folk i Norge etterspør, og som regjeringen etterspør. Det vi ber om er at regjeringen stiller opp for denne næringen som de har gjort for andre næringer som møter en krise og som samtidig skal gjennom stor omstilling, sier Morthen.

Elisabeth Morthen
Administrerende direktør
Gartnerhallen SA