Produksjonsplanlegging – en av våre viktigste oppgaver

Produksjonsplanlegging – en av våre viktigste oppgaver

I disse dager ferdigstilles produksjonsplanene til Gartnerhallens 1200 medlemmer. Det betyr 10.000-vis av ukesplaner.

− Det er Gartnerhallen som eier markedsadgangen og planene og dermed blir produksjonsplanlegging en av våre viktigste oppgaver. Vi tilpasser planene slik at det samsvarer med kundenes ønsker og markedet. Slik klarer vi å oppnå et tilnærmet balansert marked, uten over- eller underproduksjon, sier Stian Thomassen produksjonssjef i Gartnerhallen.

Det legges ned betydelig arbeid med analyser, research og dialog med kunder. Resultatet er 10.000-vis av ukesplaner som gir medlemmene best mulig forutsigbarhet.

− Nå har vi fått inn alle produksjonsønskene og er i gang med planleggings- og evalueringsmøter med produktsjefene og norskansvarlig BAMA og SKPene. Vurdering av utviklingstrekk, behovet og salget inneværende år og utfordringer på kvalitet er viktige elementer i planleggingsfasen. Resultatet av dette er at det i løpet av noen krevende måneder fremover utarbeides forslag til plan for hver av våre 1200 produsenter, forteller han.

− Neste steg er å sende disse til høring til regionstyrene for å få innspill.
Når den prosessen er ferdigstilt publiseres planene fortløpende forteller Stian og ramser opp:
1. november 2018 Veksthus
1. desember 2018 Potet
1. januar 2019 Bær
1. januar 2019 Frilandskulturer, som ikke er lagret
1. februar 2019 Lagringskulturer

− Det går med tid og ressurser i denne prosessen, men det er viktig for et rettferdig og samlende resultat. Hele fundamentet og gevinsten er økt konkurransekraft for produsentgruppene, et balansert marked, som igjen gir bærekraftig produsentøkonomi og leveringssikkerhet, avslutter Thomassen.

Les mer om produksjonsplanlegging i Gartnerhallen her