Produksjonsplanlegging i Gartnerhallen – husk frist for innmelding

Produksjonsplanlegging i Gartnerhallen – husk frist for innmelding

Produksjonsplanlegging er en av Gartnerhallens viktigste oppgaver. Fristen for å registrere ønsker er 15. september for grønnsaker og bær til konsum. For poteter, frukt og all produksjon som skal til industri, er fristen 1. november.

− Det er Gartnerhallen som eier markedsadgangen og planene. Dermed blir produksjonsplanlegging en av våre viktigste oppgaver. Vi tilpasser planene slik at det samsvarer med kundenes ønsker og markedet. Slik klarer vi å oppnå et tilnærmet balansert marked uten over- eller underproduksjon, sier Stian Thomassen produksjonssjef i Gartnerhallen.

Det legges ned betydelig arbeid med analyser, research og dialog med kunder. Resultatet er 10.000-vis av ukeplaner som gir medlemmene best mulig forutsigbarhet.

Produsentenes egne ønsker
Et viktig element i produksjonsplanleggingen er produsentenes egne ønsker.
− Vi ber produsentene ta med sine erfaringer som er gjort i løpet av årets sesong og lar det komme til uttrykk for neste års ønske. Hvis de har ønske om økt produksjon er det nå de har sjansen til å melde inn dette. Det samme gjelder de som eventuelt ønsker å redusere produksjonen.

Samarbeid med kundene
− Når vi har fått inn alle produksjonsønskene går vi i gang med planleggings- og evalueringsmøter med produktsjefene og norskansvarlig BAMA og SKP-ene. Vurdering av utviklingstrekk, behovet og salget inneværende år og utfordringer på kvalitet er viktige elementer i planleggingsfasen. Resultatet av dette er at det i løpet av noen krevende måneder fremover utarbeides forslag til plan for hver av våre 1200 produsenter, forteller han.

Høring i regionene
− Neste steg er å sende disse til høring til regionstyrene for å få innspill. Når den prosessen er ferdigstilt publiseres planene fortløpende forteller Stian og ramser opp:
1. november 2019 Veksthus
1. desember 2019 Potet
1. januar 2020 Bær
1. januar 2020 Frilandskulturer, som ikke er lagret
1. februar 2020 Lagringskulturer og frukt

− Det går med tid og ressurser i denne prosessen, men det er viktig for et rettferdig og samlende resultat. Hele fundamentet og gevinsten er økt konkurransekraft for produsentgruppene, et balansert marked, som igjen gir bærekraftig produsentøkonomi, og leveringssikkerhet, avslutter Thomassen.