fine-gronnsaker

 
Det finnes mange ulike kostholdsråd, men én ting er de fleste enige om: Grønnsaker er bra for deg.

I Norge dyrkes det mange typer grønnsaker, både økologisk og konvensjonelt. De norske grønnsakene dyrkes av flinke produsenter som behandler grønnsakene sine med både kunnskap og omsorg. Og dette setter sitt preg på både kvalitet og smak.

Gode grønnsaker kommer ikke av seg selv
Jordsmonn, lysforhold, sorter, dyrkings-tekniske forhold og lagringsforhold er med på å avgjøre smaken og kvaliteten på grønnsaker. Gartnerhallens produsenter er eksperter på alt dette, og leverer derfor sunne, norske, lokale og gode grønnsaker hele året.

Siden de norske grønnsakene er dyrket nærme forbrukeren, har de kort reisevei. De norske grønnsakene er derfor ferskere enn de importerte, noe som selvsagt gjør sitt for at de norske grønnsakene smaker så godt som de gjør.

Norske grønnsaker året rundt
Gartnerhallens produsenter dyrker alt fra asparges til squash, men klimaet i Norge er spesielt godt egnet til å dyrke grove grønnsaker som rotgrønnsaker, kål og løk. Dette er grønnsaker som har gode lagringsegenskaper og som kan oppbevares i mange måneder ved riktig lagring.

Derfor har vi muligheten til å spise norske grønnsaker året rundt.

Her kan du besøke hjemmesidene til noen av grønnsaksprodusentene i Gartnerhallen

Bjertnæs & Hoel  AS | Lars Erik Ek | Guren Gartneri AS | Huseby Gård v/ Karine Huseby | Jens Edvard Kase | Lærdal Grønt SA | Aase Gartneri v/Hallstein Aase | Ragnhild og Jonas Viken | Asgeir og Anna W. Østerlie | Vang Gård v/ Per Odd Gjestvang | Lauvsnes Gartneri AS | Kaaterud Gård AS  v/P.O. Landfald | Gjennestad Drift | Holm Gård AS v/Olaf Holm | Midtjord Gård v/H.S. Løge |Ingvild og Arne Torgersen | Frosta i god jordViken midtre | Valberg gård | Evenhus