Våre medlemmer

Gartnerhallen har i dag 1165 medlemmer som dyrker poteter, grønnsaker, frukt og bær i hele landet. Mange av disse har egne hjemmesider som forteller mer om hva, hvor og hvordan de dyrker. Her finner du sidene til noen av produsentene i Gartnerhallen. 

Potet i hender

 

POTETER

Bjertnæs & Hoel | EvenhusFrosta i god jordHarald Sve Bjørndal | Lærdal Grønt SA | Midnattsolpotet | Reddal fellespakkeri Ringerikspotet SA | Valberg gård | Viken midtre |

 

 

 

Brokkoli, grønnsaker

GRØNNSAKER

Bjertnæs & Hoel  AS | Lars Erik Ek | Gilhus gård |Guren Gartneri AS | Huseby Gård v/ Karine Huseby | Jens Edvard Kase | Lærdal Grønt SA | Aase Gartneri v/Hallstein Aase | Ragnhild og Jonas Viken | Asgeir og Anna W. Østerlie | Vang Gård v/ Per Odd Gjestvang | Lauvsnes Gartneri AS | Kaaterud Gård AS  v/P.O. Landfald | Gjennestad Drift | Holm Gård AS v/Olaf Holm | Midtjord Gård v/H.S. Løge | Ingvild og Arne Torgersen |Skjærgaarden Gartneri |  Viken midtre | Valberg gård | Evenhus 

 

 

Epler fra Telemark

 

FRUKT

Agnar Lund |Fellespakkeriet Lier | Hardanger Fjordfrukt SA | Innvik Fruktlager SA | Lærdal Grønt SA | Sognefrukt SA | Telefrukt AS | Fruktgården Svelvik 

 

 

 

Bær

BÆR

Bærgården AS | Kjetil Sola | Lærdal Grønt SA | Simen Myhrene | Stine Mølstad | Sognabær AS | Stian Fagerlund |