Redusert sprøyting gir flere nyttedyr

Redusert sprøyting gir flere nyttedyr

Mye tyder på at det sprøytes mindre med insektmidler i norske frukthager nå enn for noen år siden. I tillegg brukes det i større grad spesialmidler som går spesifikt på skadedyrene. Dette ser ut til å ha positiv effekt på forekomsten av nyttedyr i frukthager – den er nemlig større nå enn den var tidligere.

Det er mange små insekter som skaper trøbbel for norske fruktdyrkere. Men blant småkrypene finnes det heldigvis også mange gode hjelpere. Med redusert sprøyting og økt kunnskap om hvem som er hvem, kan nyttedyra gjøre en svært viktig jobb i frukthagene.

Nylig arrangerte NIBIO Ullensvang en insektsettermiddag, hvor et tjuetalls interesserte fruktdyrkere fra hele Hardanger var samlet for å lære mer om de ulike nyttedyrene og skadedyrene i norsk fruktproduksjon.

– Mye tyder på at det sprøytes mindre med insektmidler i norske frukthager nå enn for noen år siden. I tillegg brukes det i større grad spesialmidler som går spesifikt på skadedyrene. Før var det vanlig med bredspektrede plantevernmidler som tok livet av både det ene og det andre. Dyrkerne er også generelt mer bevisst på å ikke sprøyte, hvis de ikke må, forteller Gunnhild Jaastad, stasjonsleder på NIBIO Ullensvang.

Forekomsten av nyttedyr er mange steder større enn tidligere, men dyrkernes kunnskap om insektene i frukthagen er i ferd med å forsvinne. – Vi ønsker derfor å gjenoppta det viktige arbeidet med å formidle kunnskap om skadedyr og nyttedyr til nye generasjoner av fruktdyrkere, forteller Jaastad.

Her kan du lese mer om småkryp i frukthagen