Regelverket for utvidet avlingsskadeerstatning er klart

Regelverket for utvidet avlingsskadeerstatning er klart

Foto: BAMA / Rune Kongsro

- Ikke tilstrekkelig for de grøntprodusentene som rammes av mangel på sesongarbeidskraft, sier organisasjonssjef Arve Gladheim.

Koronapandemien har fått store følger for grøntnæringen i 2020-sesongen, med reiserestriksjoner og uforutsigbar tilgang på arbeidskraft. I de forenklede jordbruksforhandlingene ble derfor erstatningsordningen for avlingsskade utvidet til å også omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Gartnerhallen har påpekt at utvidelsen av erstatningsordningen ikke er tilstrekkelig for de grøntprodusentene som rammes av mangel på sesongarbeidskraft.

Les også: Gartnerhallen skuffet over resultatet av jordbruksforhandlingene

Ordningen omfatter ikke redusert bemanning tidligere i sesongen

Nå er regelverket og satsene for beregning av erstatning klare.

– At ordningen nå også er avgrenset til kun å gjelde mangel på arbeidskraft i innhøstingen, gjør ikke saken bedre. Det er flere eksempler på at redusert bemanning også tidligere i sesongen, f.eks. i forbindelse med planting og ugrasbekjempelse, har medført redusert produksjon, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Få produsenter vil få nytte av ordningen

Ordningens formål er å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap på grunn av manglende arbeidskraft.

– Gartnerhallen tror dessverre det er svært få grøntprodusenter som vil få noen nytte av ordningen. Til det er vekstgruppene omfattet av for mange kulturer, og egenandelen er for stor, sier Gladheim.

Se regelverket og les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettsider