Rekrutteringsdag for økologisk fruktproduksjon

rekrutteringsdagØko-omsetjinga i butikkane har auka med 30-40% dei siste tre åra, ein trend som ser ut til å halde seg framover. Kundane i norske daglegvarebutikkar vil ha meir NORSK økologisk frukt, som du kan bidra til å produsere.

På møtet vil du få vite siste nytt innan økologisk fruktdyrking og høyre frå ulike økologiske produsentar med erfaring frå økologisk eple- og plommeproduksjon.

Dato:
28. mars 2017 kl. 09.00 – 16.00
Arrangør:
Føregangsfylke økologisk frukt og bær i samarbeid med Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager og Landbrukets Økoløft: Hodealand Bondelag, Småbrukarlaget og Gartnerhallen Vest
Målgruppe:
Fruktdyrkarar med konvensjonell og økologisk produksjon
Merknad:
Gratis. Matservering. Streaming. Skyss med båt frå Lofthus. Påmeldingsfrist 20. mars grunna mat og bestilling av maxi-taxi
Stad:
Kinsarvik, Hardangertun
Program:

ØKOLOGISK I FRUKTHAGEN

Registrering og kaffi frå kl 08:15

09:00 Hordaland Bondelag: Knut Byrkjenes Hauso
Hordaland bonde- og småbrukarlag: Arne Lofthus

Dyrkarerfaringar:

09:30 Rolf Tore Djøne, fruktdyrkar, økologiske eple og plomme, Ulvik
09:30 Marianne Bøthun, fruktdyrkar, økologiske eple, Fresvik
10:15 Pause – frukt og kaffi
10:30 Regelverk økologisk frukt, Harald Bjørn-Larsen, Debio
09:30 Førebygging og plantevern i økologisk fruktdyrking, Sigrid Mogan, NLR

11:15 – 12:00 Lunsj

ØKOLOGISK I MARKNADEN

12:00 Ca. 20 minutts innlegg frå Coop/ REMA 1000/ NorgesGruppen
09:30 Oppnødde avlingar og prisar i økologisk fruktproduksjon – ei analyse frå Fruktklienten,
09:30 Gunnhild Jaastad, NIBIO
13:15 Beinstrekk

ØKOLOGISK OG MEKANISKE LØYSINGAR – GJØDSLING

Dyrkarerfaringar:

13:30 Hans Olav Bjerketvedt, økologiske eple, Moss
09:30 Lars Nå, økologiske plomme og eple, Nå
14:15 Pause med kaffi og kake
14:30 Gjødslingsstrategi i økologisk fruktproduksjon v/ Eivind Vangdal, NIBIO
09:30 Gjødselprodukt og praktiske erfaringar med flytande økoloogisk gjødsel v/ Norgro
09:30 Mekanisk ugrashandtering – praktisk og økonomisk vurdering v/ Gaute Myren, NLR

16:50 Avsluttande kommentarar og spørsmål

GÅ TIL PÅMELDING