Risikoavlastningen for grøntprodusentene er ikke tilstrekkelig

Risikoavlastningen for grøntprodusentene er ikke tilstrekkelig

Det ble i dag kjent at Landbruks- og matdepartementet har utformet en risikoavlastning for grøntprodusenter ved mangel på arbeidskraft.  Ordningen bygger på regelverket for avlingssvikt, og at det kan gis erstatning for uhøstet volum av frukt, bær, grønnsaker, poteter, samt veksthusgrønnsaker.

– Ideen er god, men vi hadde helt andre forventninger til forhandlingsresultatet enn denne. Det er på ingen måte tilstrekkelig til å kunne være en tilfredsstillende risikoavlastning, sier adm. dir. Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. – I og med at det ikke er gjort endringer av vekstgruppene, med oppdeling i ulike kulturer, slik Gartnerhallen på forhånd hadde bedt om, og at det opprettholdes en egenandel på 30 prosent, er dette ikke godt nok. At taket er hevet fra 750.000 kroner til 2 mill. kroner, er bra, men fortsatt er det de  store grøntprodusentene som dyrker flere arbeidsintensive kulturer som trenger bedre garantier for å inngå store økonomiske tap. Disse er avhengig av mange sesongarbeidere, og vil rammes spesielt hardt av mangel på sesongarbeidskraft, sier Morthen.

– Vi opplever at veldig mange andre næringer får rause tiltakspakker på grunn av koronakrisen, og deres departementer har vært svært raskt på banen. Landbruksministeren og Stortinget har sagt norsk matproduksjon skal opprettholdes, oppfordrer produsentene til å plante og så, og sier matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Da må produsentene få risikoavlastning som virker. Dette holder ikke, sier Morthen til Nationen i dag.