Roboten Torvald i læra hos Gartnerhallen-produsent

Roboten Torvald i læra hos Gartnerhallen-produsent

Prosjektet END-IT har fått Grofond-midler for å forske på forebygging av soppsykdommer. Dette skal foregå i veksthuset til Gartnerhallen-produsent Kristin Bue Jahn.

Soppsykdommer står for store skader og angrep kan føre til avlingstap opptil 40 %.

Nå skal et flerfaglig forskningsmiljø bestående av forskere innen plantevitenskap og realtek fra NMBU og forskere fra SINTEF Digital og NIBIO jobbe sammen for å finne en løsning på hvordan forebygge soppsykdommer.

− Roboten Thorvald, som er utviklet av Pål From (medlem av Grønt TeknoForum) sin forskergruppe ved NMBU, skal utstyres med optisk sensorteknologi. Belysning av plantene med UV-lys etter skumring, eventuelt kombinert med rødt lys, har vist stort potensial for behandling av meldugg i ulike vekster, sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen.

− Tidligere har det vært testet UV-lys mot meldugg i agurkveksthuset til Gartnerhallenprodusent Kristian Guren. Nå skal Thorvald utvikles ytterligere, til å håndtere nye kulturer, nytt miljø, ny data, nye problemstillinger og ny maskinlæring, sier Hovland.

I veksthuset i Asker er Kristin Bue Jahn i gang med å plante ut 2300 tomatplanter til årets sesong. På gården, som har røtter tilbake i jernalderen, dyrker hun i tillegg til tomat; selleri, stangselleri, spisskål, blomkål og isberg.

– Det er et spennende prosjekt og det er svært positivt dersom de kan klare å finne bærekraftige måter å bli kvitt disse sykdommene. Og ved å teste ut teknologien på ulike kulturer, samles det også data slik at det kan utvikles nye bruksområder som kan avlaste arbeidsintensive oppgaver.

– Det er viktig for oss produsenter at vi bruker det høye utdannelsesnivået i befolkningen slik at det bygges teknologi tilpasset norske forhold. Sammenligner vi oss med et land som Spania ser vi store forskjeller i mengden daglys, terreng og størrelse på produksjonsanlegg. Alternativet er å vente på andre land, og risikere at vi sitter igjen med løsninger som kanskje ikke passer så godt til norske forhold, avslutter Jahn, som selv hadde veksthusteknikk som et favorittfag da hun gikk på Gjennestad.

 

Les mer om prosjektet på Grofondet.no