«Rom for grøntproduksjon?» – Workshop om vertikal produksjon

«Rom for grøntproduksjon?» – Workshop om vertikal produksjon

Flere steder i verden flyttes produksjonen av salat, urter og jordbær innendørs. Kan vertikal produksjon i lukkede rom være et hjelpemiddel for økt norsk produksjon av disse matvarene? Vi inviterer til workshop om temaet.

Begrepet vertikal produksjon brukes om planteproduksjon i flere etasjer i lukkete, sterile rom med styrt kontroll på

produksjonsfaktorene. Urter, microgreens, salat og spiselig blomster er de mest aktuelle kulturene for vertikal produksjon per i dag, men det pågår også testing av alt fra jordbær, agurker, tomater til den mer eksotiske wasabiplanten. Denne nye produksjonsformen begynner å spre seg i verden og også i Norge er ulike aktører i gang med eller planlegger å etablere slike plantefabrikker. Derfor inviterer vi våre produsenter innen salat, urter og jordbær, samt andre som er interessert i temaet til workshop om vertikal produksjon.

Myndighetene har et mål om at forbruket av frukt og grønt skal øke med 20 % innen 2021. Gartnerhallen og våre kunder har mål om å øke verdiskapingen med 150 % innen 2030. Samtidig påvirker vær og klima produksjonen vår. Dersom ambisjonen om økt forbruk og verdiskaping skal nås er det avgjørende at norske produsenter får tilgang til ny, bærekraftig teknologi. For å legge til rette for dette har Gartnerhallen etablert TeknoForum, som er grøntbransjens kunnskapsnav for ny bærekraftig teknologi. I denne workshopen samarbeider vi med BAMA, Norgro og Felleskjøpet.

Workshopen starter med faglige innlegg. Deretter blir det en aktiv sesjon med presentasjon av ulike tekniske løsninger og dialog, før kvelden avsluttes med mingling.

Dato: onsdag 30. januar 2019 kl 13.30 – ca. 20.00
Sted: Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist søndag 27. januar.