Samler bransjen for fremtidens vertikal produksjon i Norge

Samler bransjen for fremtidens vertikal produksjon i Norge

Flere steder i verden flyttes produksjonen av salat, urter og jordbær innendørs. For Gartnerhallen, Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter, er det viktig å være i front. Derfor arrangerte Gartnerhallens TeknoForum sammen med BAMA, Norgro og Felleskjøpet seminar om vertikal produksjon.

− Vi tror at vertikal produksjon i lukkede rom kommer til å være én av mange hjelpemidler for fremtidig økt norsk produksjon på varer som salat, urter, mikrogrønt og kanskje jordbær. Vi står ikke alene om å øke norsk produksjon, vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer og verdikjeden. Det var derfor naturlig for oss å samle miljøet for en workshop om temaet, sier Ellen Hovland.

− Det har de siste årene vært mange store overskrifter om vertikal produksjon, og et tilbakeblikk viser mye prøving og læring. Mesteparten av denne utviklingen har vært utenfor Norge der landarealer og vann er mangelvare. Men også hjemmemarkedet kan det være fordeler, sier Hovland og ramser opp. Vi reduserer behovet for transport sammenlignet med importvarer, produksjonen er beskyttet mot uforutsigbart vær, å ha kontroll på alle produksjonsfaktorer øker mulighetene for jevn og god kvalitet og kanskje aller viktigst er muligheten for helårsproduksjon av nye kulturer.

− Det er likevel noen grunnleggende mekanismer som fremdeles vil foreligge. En satsning og etablering på vertikal produksjon må styres i tråd med markedet. Produksjonsplanlegging er vårt viktigste verktøy for balanse i markedet. Det skal ikke være manko og det skal ikke medføre matsvinn. Per i dag er den største usikkerheten om denne formen for produksjon er prismessig konkurransedyktig med dagens produksjonsformer.

Hovland bekrefter at det var stor interesse for temaet. − Det måtte hentes inn ekstra stoler og mikrofonen gikk varm i salen – det vitner om at det var en riktig og viktig møteplass. Vi vil nå samle interessenter som vil være med videre i dette miljøet og gleder oss til å forske og lære videre.

Se flere bilder på vår Facebookside
En fullsatt sal fikk et oversiktsbilde over hva vertikal produksjon er, hva som skjer innen FoU i Norge, hva ulike markedsaktører tenker rundt dette, hva virkemiddelapparatet kan bidra med og presentasjoner fra systemsiden.

Espen Gultvedt i BAMA – Vi synes dette er spennende, vi vil gjerne være med på denne reisen og vi tror dette er en del av fremtidens produksjon i Norge. Utfordringer med leveranser fra import gjør at vi ønsker velkommen den stabiliteten som denne type produksjon representerer.

Innovasjons Norges Marit Valseth presenterte hvilke ordninger og verktøy Innovasjon Norge kan tilby produsenter som satser på vertikal produksjon