Samlinger for økt økologisk fruktproduksjon

oko-eple8-9. november er Gartnerhallen medarrangør for Samlinger for økt økologisk fruktproduksjon på Norsjø Hotell i Gvarv i Telemark. Dette er en del av høstens møteserie i regi av Landbrukets ØKOLØFT.

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge.

 

 

Tirsdag 8. november. Åpent motivasjonsmøte fra  kl. 18.00 – 21. 00 (middag serveres fra kl. 17.00)
Møteleder: Aina Bartmann

Velkommen
– Landbruksdirektør Helge Nymoen

Kort om Landbrukets ØKOLØFT
– Aina Bartmann, prosjektleder

Hvorfor vi ønsker å satse på økt økologisk produksjon
– Aslak Snarteland, leder Telemark Bondelag
– Jan Phillip Olsen, nestleder Telemark Bonde og Småbrukarlag

To økologiske produsenter forteller om praktiske erfaringer fra egen gård
– Marius Egge, Lier
– Rolf T Djønna, Ulvik

Hvorfor jeg ønsker å starte med økologisk produksjon
– Ole Christoffer Røste

Spørsmål og kommentarer

Beinstrekk med eplekake og kaffe

Korte orienteringer fra
– Gartnerhallen ved Knut Amund Surlien
– Telefrukt ved Svein Børte, daglig leder
– Debio ved Harald Bjørn-Larsen
– Norsk Landbruksrådgiving ved Sigrid Mogan, fagkoordinator frukt og bær

Oppsummering og vel hjem

Onsdag 9. november: Dagsamling for nye og etablerte økologiske fruktdyrkere, fra kl. 08:30 – 15:00
Fagprogram og forum for diskusjon med fagmiljø, produsentorganisasjoner og marknadsaktører.

Velkommen
v/ Foregangsfylke økologisk frukt og bær, F. Lindén

Faglig bolk – 20 min innlegg:

Forebyggende arbeid i frukthagen v/ G. Jaastad

Øko-plantevern for frukt, statusrapport v/Sigrid Mogan, NLR.

09:30-09:45 pause

Gjødsling og ugressarbeid – samspillseffekter i den økologiske frukthagen v/ E. Vangdal

Maskinell ugresshåndtering v/Gaute Myren, NLR

10:30-10:45 – Pause

Markedssituasjonen for norsk økologisk frukt

Prognose, produkt og priser 2016 på økologisk frukt i 2016 v/G. Jaastad, NIBIO

Produsentorganisering i Gartnerhallen og arbeidet med økologisk frukt v/ Knut Amund Surlien, SKP kjernefrukt i Gartnerhallen. (Kvalitetskrav og sorter for levering til fruktlager, øko-produkter i 2017)

Rekruttfrukt – en markedsstrategi med framtid? v/Emil Mohr, Debio info

Lunsj 12-13

Kl 13-15: Innledning til diskusjon:
Hvordan kan norske økologiske produsenter stå samlet i møte med markedsaktørene? v/Lars Nå, som driver økologisk eple-og plommeproduksjon i Hardanger, og har lang erfaring som dyrkerrepresentant i produsentlagorganisasjoner.

Diskusjon om muligheter og flaskehalser i økologisk fruktproduksjon – konkrete innspill fra økologiske dyrkere til fruktlager, produsentorganisasjoner, forvaltning og forskning.

Kaffe og avreise

Link til elektronisk påmelding