Sammen for et mer fargerikt og sunnere kosthold

Sammen for et mer fargerikt og sunnere kosthold

Matindustrien og Helsedepartementet inngikk i 2016 en intensjonsavtale om tilrettelegging for sunnere kosthold. Et av målene er at inntaket av frukt, bær og grønnsaker skal øke med 20 % innen utgangen av 2021.

Gartnerhallen har tilsluttet seg denne avtalen og vil jobbe aktivt for å bidra til dette målet, og i tillegg for at mest mulig av økningen skal bestå av norske produkter. 18. april deltok nesten 90 personer på en workshop hvor status for arbeidet innen gruppene grovt, grønt og blått ble presentert, – den såkalte #merav-gruppen.

− Drøyt 50 % av grønnsakene og omtrent 20 % av bærene vi spiser er produsert i Norge. Den norske fruktproduksjonen utgjør bare 3 % av fruktforbruket vårt. Derimot ligger norskandelen for potet betydelig høyere. Etter et treårig samarbeidsprosjekt i hele verdikjeden har norskandelen nå økt fra 60 til 80 %. Gartnerhallen jobber aktivt med forskning og utvikling, markeds- og verdikjedesamarbeid for å øke norskandelen, sa FoU-sjef i Gartnerhallen Ellen-Margrethe Hovland.

− I sitt innlegg fremhevet Hovland at Gartnerhallens produsenter blant annet dyrker nye produkter slik at mangfoldet i butikkene blir større og tar i bruk nye produksjonsformer for å forbedre kvaliteten og utvide norsk-sesongen.

Tall for Totaloversikten som Opplysningskontoret for frukt og grønt presenterte viste at veksten i grøntforbruket har flatet ut de siste to-tre årene. − Derfor er det flott at både grossist- og handelsleddet har undertegnet denne avtalen, i tillegg til helsemyndighetene. Samarbeid langs hele verdikjeden gjør det lettere å nå målet, avslutter Hovland.

Foto: Grethe Iren Borge