Samvirke

Mens én enkelt bonde står svakt i forhandlinger med store og mektige aktører i markedet, har et bondesamvirke større makt og forhandlingspotensiale. Dette er en av grunnene til at mange bønder velger å være medlem av et samvirkeforetak.

Et samvirke er en organisasjonsform der prinsippet er at de som driver produksjonen også skal lede den.  Overskuddet går ikke til utenforstående kapitaleiere, men kommer produsentene til gode.

Tyngde i forhandlinger

I et bondesamvirke står bøndene sammen og møter markedet som én aktør. Dette er med på å utligne styrkeforholdet i verdikjeden, og gir bøndene mer tyngde i forhandlingene.

I Norge har vi flere ulike bondesamvirker. Kjente eksempler er TINE, Nortura og Gartnerhallen. Samvirkenes viktigste oppgaver er å sørge for at bøndene får markedstilgang, og at de får en mest mulig rettferdig pris for varene de produserer.

Samvirker i grøntsektoren

De fleste grøntprodusentene i Norge er medlem av et samvirke eller en produsentorganisasjon. Som Norges største produsentorganisasjon for produsenter som dyrker potet, grønnsaker, frukt og bær, bidrar Gartnerhallen til balanse i markedet, og forhandler fram priser produsentene kan leve med.

Priser som kommer alle produsenter til gode

Gartnerhallen er opptatt av å forhandle frem riktige priser som kommer alle produsentene til gode. Ved å stå sammen i Gartnerhallen har hver enkelt produsent større sjanse til å få en bedre pris for sine produkter enn dersom produsenten måtte forhandle med kundene på egenhånd. Dette er en viktig fordel med å være medlem i Gartnerhallen.

Les også: Samvirkeforetak i et nøtteskall