SKP-apparatet i Gartnerhallen

I Gartnerhallen har vi 26 sentrale kulturansvarlige produsenter. I samarbeid med markedsansvarlig i administrasjonen, er disse ansvarlige for prissetting, markedsarbeid og informasjonsformidling innen sin kultur.

De sentrale kulturansvarlige produsentene (SKP) oppnevnes av markedsansvarlig i Gartnerhallen. SKPene skal etter gitte retningslinjer planlegge, iverksette og evaluere markedsarbeidet i sin kultur.

Å være SKP betyr at du skal:

  • Være kulturens representant i beslutningsprosesser

SKP skal på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og innenfor gitte retningslinjer, være kulturens representant i beslutningsprosesser vedrørende utarbeidelse av leveringsprognoser, forslag til produsentpris, markedsaktiviteter og markedstilbud.

  • Sende ut informasjon til kulturnettverk

Gjennom sesongen skal SKP ukentlig eller månedlig sende ut kortfattet informasjon om pris og marked til sitt kulturnettverk og sine produsenter.

  • Bidra i produksjonsplanlegging og med faglig utvikling

SKP skal bidra med sin kompetanse i produksjonsplanleggingen og delta i faglig utvikling av sin kultur.


Her finner du kontaktinformasjon til de sentrale kulturansvarlige produsentene i Gartnerhallen