Siste samling i prosjektet for unge epleprodusenter

Siste samling i prosjektet for unge epleprodusenter

Prosjektet Nettverkssamling for unge epleprodusenter har vært et pilotprosjekt der Gartnerhallen har ønsket å bidra til at unge epleprodusenter blir inspirerte og motiverte, og får knyttet kontakter og opparbeidet seg et faglig nettverk i både norsk og utenlandsk fruktnæring.

Gjennom prosjektet har 16 unge epleprodusenter fått delta på fem ulike samlinger i både Norge og i Europa, hvor fokuset har vært nettverksbygging, kunnskapsoversikt, inspirasjon og motivasjon.

Siste samling i prosjektet ble holdt 24. – 25. april i Hardanger. Denne samlingen hadde fokus på det norske fruktforskningsmiljøet på NIBIO Ullensvang og norsk epleproduksjon i Hardanger.

Hoveddelen av programmet bestod av besøk hos flere epleprodusenter i Hardanger som viste oss rundt i flotte eplehager av ulik bratthet. Produsentene vi besøkte delte villig av sin kunnskap, noe som er svært nyttig for unge produsenter som skal satse. Hardanger viste seg også fra sin beste side, med både sol, blå himmel og snødekte fjell.

Stor takk til SKP Knut Amund Surlien

En liten evaluering av prosjektet viste at deltakerne er veldig fornøyd med å ha fått være med på opplegget. De rettet en spesiell takk til SKP Knut Amund Surlien, som har vært essensiell i både planlegging og gjennomføring av hele opplegget. Surlien var en av initiativtakerne til opplegget, og har hatt et imponerende engasjement for at opplegget skulle bli en suksess.

Prosjektet Nettverkssamling for unge epleprodusenter er nå avsluttet, men et viktig mål har vært at deltakerne skal fortsette å holde kontakten og møtes, også etter at det organiserte opplegget er over. Dette virker det som om deltakerne i gruppa vil gjøre.

Erfaringer fra prosjektet kan overføres til andre kulturer

Gartnerhallen kommer nå til å evaluere erfaringene fra dette prosjektet, og  bruke dette i planlegging og organisering av lignende opplegg innen andre kulturer.