Skal få flere til å velge næringspakken kål

Skal få flere til å velge næringspakken kål

Foto: Grethe Iren Andersen Borge, Nofima

I disse dager rulles supergrønnsaken tidligkål ut i butikker over hele landet. Samtidig jobber en rekke forskere sammen med næringen for at flere skal velge mer kål, i alle varianter.

Prosjektet har fått navnet KålSmak og er et 4-årig kompetanseprosjekt med næringsmedvirkning for å kartlegge egenskaper hos sorter av hodekål for økt produktdifferensiering i markedet.

Les mer på prosjektets side

Forskerne har i ulike deler av studien sett på alt fra aroma til dyrkningsteknikker. Kunnskapen om kålen skal i neste ledd bidra til å gjøre kål mer attraktiv slik at forbrukeren øker preferansen for kålprodukter, samt øke kunnskapen om flere bruksområder. Målet er en dobling i verdiskapingen for kålprodukter i Norge i løpet av 5 år.

Næringspakke

Grethe Iren Andersen Borge. Foto: Nofima

Grethe Iren Andersen Borge forsker blant annet på næringsstoffer i kålvekster ved matforskningsinstituttet Nofima på Ås. Hun er prosjektleder for KålSmak. − Kålvekstene inneholder næringsstoffer, fiber, vitaminer, mineraler og mange, mange ulike plantestoffer, enkelte i høye mengder sammenliknet med andre grønnsaker. Alle kåltypene består av veldig mange forskjellige plantestoffer som er sunne for oss. Akkurat det er spesielt med kålen – den har faktisk litt av de aller fleste typer plantestoffer. Den er på en måte en sammensatt næringspakke – som er toppet med noen helt spesielle kål-stoffer som gir en karakteristisk «kålsmak», forteller hun.

Les saken i Nationen fra prosjektets oppstart

I prosjektet KålSmak har det blitt gjennomført flere dyrkingsforsøk hos feltverter, blant annet hos Gartnerhallenprodusen Karine Huseby på tidligkål. Kartleggingen har omfattet over 30 ulike sorter av sommer-, høst- og vinterkål, både vanlige og nye sorter hodekål. Det ble funnet tydelige forskjeller på sensoriske egenskaper mellom sortene innen hver sesong, og det var både søte og milde og smaksintense runde og spisse sorter, noe som gir godt grunnlag for produktdifferensiering.

Karine Huseby har disponert et testfelt til prosjektet der hun har plantet ca. ett mål med tidligkål – Det blir mer og mer viktig å dyrke mat på rett måte og med riktig og bra næringsinnhold. Kål er et utmerket produkt med sine robuste egenskaper og mange anvendelsesområder. Grønnsaker er mat for framtiden både ut i fra bærekraft i dyrkingsprosessen, frakt og anvendelse, sier Huseby.

Om KÅLSMAK 
• KålSmak er kortnavnet på forskningsprosjektet «Økt verdiskapning for norske kålvekster – kartlegging av sensorisk kvalitet og plantestoffer for å forbedre forbrukerens valgmuligheter».
• Prosjektet er et 4-årig kompetanseprosjekt med næringsmedvirkning (KPN), 1. januar 2016 – 31. desember 2019
• Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.
• Prosjektleder er Nofima ved seniorforsker Grethe Iren Borge. I tillegg deltar NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi, Norsk Landbruksrådgiving, BAMA Gruppen AS, Gartnerhallen SA og deres produsenter, NORGRO AS, LOG AS og Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging, IVV, Tyskland.