Skal halvere matsvinnet

Skal halvere matsvinnet

Gartnerhallen har, sammen med de store dagligvarekjedene Rema 1000, Coop, Norgesgruppen og en rekke andre store, norske bedrifter, sluttet seg til en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

– Dette er verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn. Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Ved å forplikte seg til å redusere matsvinn, viser de store dagligvarekjedene og matindustribedriftene at de mener alvor, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Oppmerksomheten om matsvinn har økt betydelig de siste årene. Det skal Gartnerhallen som organisasjon være glade for. Våre produsenter ønsker at mest mulig at det som produseres blir solgt som mat og brukt som mat. Fokuset på matsvinn handler først og fremst om at forbruker må kaste mindre mat, men også om at en størst mulig andel av det som produseres av frukt og grønt, må bli bruk som menneskeføde. Bakgrunnen for at Gartnerhallen slutter seg til målsettingen om å redusere matsvinnet med 50 prosent fram til 2030, er at vi gjennom samarbeid i hele verdikjeden kan drive god produksjonsplanlegging, effektiv ressursutnyttelse og produktutvikling som gjør at matsvinnet reduseres i alle ledd, sier Arve Gladheim Organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Les “Vil redusere matsvinn” på Regjeringen.no

Disse undertegnet avtalen
I tillegg til Gartnerhallen signerte dagligvarekjedene Norgesgruppen, REMA og COOP og en rekke andre store, norske matindustribedrifter avtalen. Blant bedriftene er BAMA, Barilla Norge, Brynildgruppen, Finsbråten AS, Foodman AS, Grilstad, Gårdsand, Hansa Borg Bryggerier, Matbørsen, Mathuset Holmens, Mills AS, Cernova, Nortura, O.Kavli, Orkla ASA, Q-meieriene, Synnøve Finden, Sørlands Chips, TINE, Unilever Norge, Norsk Kylling AS, Hennig Olsen, Baxt Thai Union/King Oscar, Nestlé, St1/Shell, Lerøy Seafood Group, Pelagia AS, Insula AS, SalMar AS, Salmar Brands AS, Compass Group, ISS FS Norge, Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Scandic Vulkan og Sodexo.

Les avtalen de undertegnet her

Dette gjør Gartnerhallen
Gartnerhallen jobber på mange områder for å gjøre matsvinnet minst mulig. Matsvinn er ikke ønskelig, hverken av økonomiske eller miljømessige årsaker.

Her er noen av våre tiltak:

 • Gartnerhallen driver utstrakt forskning og utvikling for å øke kvaliteten på varene i produksjonsfasen, for å bevare kvaliteten og øke levetiden gjennom utvikling og utbygging av bedre lagerlokaler og for å utvikle bruksområdene for varer som faller utenfor kvalitetskravene, med mål om at all produsert mat skal komme til nytte.
 • Gartnerhallen driver omfattende produksjonsplanlegging basert på markedets behov, for å unngå overproduksjon.
  Samtidig må vi huske at matproduksjon handler om biologi, og er avhengig av samspill med en uforutsigbar natur. Det kan gi uvanlig gode vekstforhold og overproduksjon, eller produkter med redusert kvalitet som ikke finner avsetning.
 • Skiftende stemninger i markedet kan også medføre overskudd av varer, fordi produkter som har vært etterspurte ganske brått blir mindre etterspurte. Derfor jobber Gartnerhallen tett med samarbeidspartnere for å være tett på trender i markedet.
 • Det mest bærekraftige – både økonomisk og miljømessig – å gjøre når vi ser at overproduksjonen blir så stor, eller kvaliteten så dårlig, at varene ikke vil bli solgt er å la produksjonen bli stående på åkeren. Da beholdes næringsstoffene og det organiske materialet i jorda, samtidig som produsenten slipper å bruke ressurser på høsting, lagring, sortering og pakking.
 • Gartnerhallen og våre produsenter jobber aktivt med ulike tiltak før vi lar være å høste produksjonen.
  Gartnerhallens produsenter arbeider hver dag for at mest mulig av avlingen skal holde klasse 1-standard. Andelen av produksjonen med klasse 1-stempel øker.
 • Det vil alltid være deler av produksjonen som utsorteres. Gartnerhallen jobber for at en størst mulig andel av disse varene kommer til bruk.
 • Andresortering brukes i dag for eksempel i industriell fremstilling av mat av høy verdi. Det kan være som ferdigskrelt og kokt potet, potetterninger i frokostsalater, gulrot i salatblandinger eller løk til sprøstekt løk-produksjon. Utsorterte poteter brukes også til spritproduksjon og potetstivelse.
 • Noen produkter vil ha råte, knekk, sprekker, fargeavvik, skurv, mekanisk skade eller krokete røtter. Disse produktene kan ikke brukes som menneskemat, men kan anvendes som dyrefôr.
 • Matvarer som ikke innfrir bransjenes kvalitetskrav må i dag deponeres som spesialavfall for å forhindre spredning av plantesykdommer. Dette er ikke bærekraftig på lang sikt, men vi jobber kontinuerlig med å finne andre løsninger

Grofondet
Gartnerhallen finansierer sammen med BAMA og NorgesGruppen prosjekter innen forskning og utvikling som kommer hele verdikjeden til gode. Håndtering av produktene fra jord til bord, og fra bonde til forbruker er viktig for å oppnå best mulig kvalitet, som igjen reduserer matsvinnet. Eksempler kan være å øke kompetanse på skade på produkter eller hvordan bedre lagringskvaliteten.

Les mer om Grofondet