Slik får du opprettet produsentnummer

Alle produsenter har, eller skal ha, et produsentnummer. Kjenner du ikke produsentnummer, kan du be om få tilsendt ditt produsentnummer på SMS eller e-post.
Finnes opplysningene du angir allerede registrert i Produsentregisteret vil det automatisk sendes et svar til deg.
Da kan du hente det fra produsentregisterets nettsider

Har du ikke opprettet produsentnummer kan du kontakt ditt lokale landbrukskontor.
Opplysningene de trenger er ditt fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt kommunenr/navn og gnr/bnr for produksjonen.

Om produsentnummeret
Produsentnummeret består av 10 siffer og identifiserer disse elementene:

Tallene fra 1 – 4 i ditt produsentnummer viser fylke/kommune iflg. Statistisk Sentralbyrås kodeverk.
Tallene fra 5 – 8 i ditt produsentnummer er løpenummer for eiendommen (garden).
Det 9. tallet i ditt produsentnummer er løpenummer for foretaket (bruker).
Det 10. tallet i ditt produsentnummer er et kontrollsiffer.

De 8 første siffer gir entydig identifikasjon av eiendommen.
Hele produsentnummeret gir entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretak).

For å kunne opprette et produsentnummer trenges følgende informasjon fra deg:

• Organisasjonsnummer til foretaket det gjelder
• Hvilken eiendom virksomheten drives på (adresse og/eller gnr/bnr)
• En kort beskrivelse av foretakets drift og hvorfor du trenger produsentnummer

For hver eiendom (gard) kan det være flere foretak som tildeles produsentnummer. Men kriteriene for dette kan være sammenfallende ifht. om det skal søkes om produksjonstilskudd.
Mer informasjon om dette kan fåes ved landbruksmyndighetene.

Ved overdragelse fra en bruker til en annen vil de 8 første siffer være uendret, mens den nye bruker vil få endret de to siste siffer.

Et foretak som flytter til annen gard vil få helt nytt produsentnummer.