Slik får du opprettet produsentnummer

Dersom du har behov for produsentnummer må du ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor.

Produsentnummeret identifiserer hvilken landbruksbedrift der det drives vanlig jordbruksproduksjon som er knyttet til hvilken eiendom.

For å kunne opprette et produsentnummer trenger de følgende informasjon fra deg:
• Organisasjonsnummer til foretaket det gjelder
• Hvilken eiendom virksomheten drives på (adresse og/eller gnr/bnr)
• En kort beskrivelse av foretakets drift og hvorfor du trenger produsentnummer

Matmerk har laget denne veilederen som beskriver prosessen steg for steg