Slik gjennomfører du KSL-egen-revisjon

KSL-egen-revisjonen gjennomfører du på Matmerks portal.

Hver godkjente revisjon har en varighet på 12 måneder før du må fornye den.

KSL-revisjonen omhandler eksempelvis temaer som mål for produksjonen, HMS, gjødslingsplan, avfallshåndtering, tiltak mot planteskadegjørere og klimatiltak.

Matmerk har laget denne veilederen som beskriver prosessen steg for steg
(Du logger inn med produsentnummeret ditt og passordet du har mottatt av Produsentregisteret)