Slik gjennomfører du KSL-egen-revisjon

KSL-egen-revisjonen gjennomfører du på Matmerks portal.

Hver godkjente revisjon har en varighet på 12 måneder før du må fornye den.

KSL-revisjonen omhandler eksempelvis temaer som mål for produksjonen, HMS, gjødslingsplan, avfallshåndtering, tiltak mot planteskadegjørere og klimatiltak