Slik jobber valgkomiteen

Slik jobber valgkomiteen

Styret ble gjenvalgt i årssamling i GH Mjøsen, og valgkomiteens innstilling i sin helhet oppnådde full tillit blant de 38 deltakerne. Leder av valgkomiteen, Mikkel Bakkegard, gir her et innblikk i arbeidet i kulissene.

− Valg av tillitsvalgte er en prosess som er viktig for å styrke Gartnerhallens videre arbeid. Valgkomiteene og medlemmene har derfor et ansvar for å bidra til å finne de beste kandidatene og tilrettelegge for gode valgprosesser, sier Arve Gladheim.

− Gartnerhallens vedtekter stiller en del krav til sammensetningen. Styret og valgkomiteen skal ses i helhet og være en sammensetning kompetanse, erfaring, personlige egenskaper, produksjon og geografi, sier han og berømmer det grundige arbeidet valgkomiteen har lagt ned.

Jakten på kandidater

Avtroppende leder av valgkomiteen i GH Mjøsen Mikkel Bakkegard

− Vi har de siste månedene gjort et systematisk kartleggingsarbeid. Det gjør vi gjennom å følge med på det som skjer, i møter, i sosiale medier og gjennom samtaler. Arbeidet intensiveres i ukene før årssamlingen med møter innad i valgkomiteen, fordeling av oppgaver, og intervjuer med sittende styre og samtaler med kandidatene, både nye og de som tar gjenvalg, sier leder av valgkomiteen Mikkel Bakkegard.

− Det hele endte i en rask og samstemt prosess. Sammensetningen og samarbeidet i styret, har etter valgkomiteens oppfatning, fungert godt. De har jobbet godt, og siden de hadde hatt posisjonen i kort tid, ble avveiningen mellom verdien av kontinuitet og «nytt blod» enkel. Det var derfor naturlig å innstille til gjenvalg på de som var på valg i styret i GH Mjøsen, sier han.

− Vi er trygge på at de tillitsvalgte i regionen har evnen til å ivareta interessene til hele regionen og alle kulturene, til det beste for alle og samvirket, avslutter han.

Styret i GH Mjøsen
Styret i GH Mjøsen ble gjenvalgt, og har følgende sammensetning; Leder Nils-Olve Gillund, nestleder Louise Gjør, og Halfdan Mælum, Rune Haglund og Are Sætre som styremedlemmer.