Slik skal grøntnæringen bruke UV-lys til å forebygge plantesykdommer

Slik skal grøntnæringen bruke UV-lys til å forebygge plantesykdommer

Soppsykdommer slik som meldugg og gråskimmelsopp står for store skader og angrep på tomat- og jordbærplanter. For produsentene kan det føre til store avlingstap. Forskere er nå i gang med å bekjempe skadegjørerne, både gjennom sortutvikling og teknologi.

Prosjektet mottas med stor entusiasme av produsentene i Gartnerhallen.

En av dem er jordbærprodusent Simen Myrene i Ekeberg Myhrene AS, som selv er feltvert for uttesting av UV-belysning av jordbærplanter.
– Meldugg og gråskimmelsopp er, foruten tilgang på arbeidskraft, den største utfordringen i bransjen. Den verktøykassen vi har i dag gir ikke ønskede resultater, så vi som produserer er svært glade for at det tenkes helt nytt i arbeidet med å finne nye og bærekraftige måter å løse en av de største og mest kostbare utfordringene i produksjonen, sier jordbærprodusent Simen Myhrene, som sammen med Bjørn Ekeberg årlig leverer ca. 300 tonn jordbær til Gartnerhallen.

NMBU og Saga Robotics har i flere sesonger testet ut UV-belysning av både jordbær og agurkplanter ved hjelp av roboten Thorvald. Belysningen må skje om natta, fordi dagslyset (bølgelengde av UVA og blå) reduserer effekten av behandlingen. UV-lyset er effektivt mot meldugg allerede etter 1 minutts bestråling. Jordbærprodusent Simen Myhrene har vært feltvert for uttesting av UV-belysning av jordbær de siste årene og er svært fornøyd med effekten. Se film som viser hvordan landbruksroboten Thorvald belyser plantene med UV-stråling

Det er en betydelig økonomisk gevinst for oss produsenter i å løse dette problemet.
– Lykkes forskerne med END-IT vil det bety bedre leveringsgrad og bedre produsentøkonomi, og ressurser vi kan bruke på å annen utvikling, sier Myhrene.

Ekeberg Myhrene har konkludert og kjører nå UV-behandling på 3. sesongen.
– Etter at Thorvald begynte å belyse jordbærplantene våre, har vi ikke hatt behov for å bruke kjemiske plantevernmidler mot meldugg lengre, sier Myhrene.

Forskerteamet skal i END-IT-prosjektet se på flere utfordringer.
− Gjennom tradisjonell planteforedling har en rekke genotyper med andre genetiske egenskaper enn de sortene vi dyrker i dag blitt valgt bort. Det finnes antagelig sorter som er naturlig resistente mot meldugg og gråskimmel. Vi er nå i gang med å kartlegge gener i sorter som brukes i profesjonell tomat- og jordbærdyrking i Norge, samt en rekke gamle sorter, for å lete etter sorter som har naturlig resistens mot disse utbredte sykdommene, sier Aruppillai Suthaparan som leder forskerteamet ved NMBU.

Bilde av tre jordbærplanter rangert fra ubehandlet til behandlet
Fra venstre: jordbær (Korona) ubehandlet, kort UV-bestråling om natten, og blad i skygge på behandlet plante som har meldugg. Foto: Aruppillai Suthaparan, NMBU.

− Disse genene kan planteforedlerne ved Njøs frukt- og bærsenter/Graminor, krysse inn i de fremtidige sortene som utvikles. Resultatet kan bli sorter som er naturlig resistente mot sykdom, sier han.

Aruppillai Suthaparan, NMBU

Gråskimmel er krevende å bekjempe og krever mer enn 4 minutters bestråling med UV-lys, som igjen kan gi skade på plantene. Dette prøver forskerne å finne svar på.
− På samme måte som for naturlig sykdomsresistens, finnes det antagelig gamle sorter som inneholder gener som gjør at plantene tåler høyere UV-lysdose uten å ta skade av det. En viktig del av prosjektet vil derfor være å kartlegge genene til dagens sorter og en rekke gamle sorter for å finne genetiske egenskaper som gjør plantene mer motstandsdyktige for UV-bestråling.

I tillegg til å finne egenskaper som sikrer bedre hardførhet skal de ulike sortenes antioksidantinnhold kartlegges. Det lover godt for planter og forbruker.
− Antioksidanter gir plantene større motstandsdyktig mot UV-bestråling. Lykkes vi med å finne sorter med naturlig motstandsdyktighet mot sviskader kan disse genene også krysses inn i fremtidige sorter. Dette vil gjøre det mulig å utvikle plantesorter med naturlig sterkere motstandsdyktighet mot sykdommer. Samtidig er dette gunstig for oss som spiser jordbær og tomat siden antioksidanter også er gunstig for menneskers helse, avslutter Suthaparan.

Dette er END-IT

Mål: utvikling og ta i bruk av nye, ikke-kjemiske strategier for plantevern for å bekjempe soppsykdommer som meldugg og gråskimmel, i form av UV-lysbestråling av tomat- og jordbærplantene.

Tidsperiode: 2020-2024. Prosjektet er fireårig og skulle startet i mai i fjor, men oppstarten ble forskjøvet til august på grunn av coronapandemien.

Produsentens deltakelse:
Jordbær- og tomatprodusentene vil trekkes gradvis mer inn i prosjektet etter hvert som arbeidet flytter seg fra laboratoriet ut i jordbærtunneler og tomatveksthus, blant annet gjennom en spørreundersøkelse tidlig neste år og deretter gjennom feltforsøk og invitasjoner til prosjektmøter.

Illustrasjon: Aruppillai Suthaparan, NMBU. I fase WP3 har jordbærprodusent Simen Myhrene vært feltvert for uttesting av UV-belysning av jordbær.