Slik skal Teknoforum gripe an den teknologiske fremtiden innen norsk landbruk

Slik skal Teknoforum gripe an den teknologiske fremtiden innen norsk landbruk

Maximilian Pircher, rådgiver ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk, viser her medlemmene i Teknoforum HUGINogMUNIN, en hybrid UAV (unmanned aerial vehicle, drone på folkemunne). Denne brukes til å innhente data som grunnlag for ulike aktiviteter knytte til presisjonsjordbruk, slik som presisjonsgjødsling

− Teknologien finnes der allerede. Vår jobb er å finne nye måter å bruke den på, dette sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen og leder av Teknoforum.

Hun utdyper:
−Olje og gass er industrien som har høyest integrasjon av teknologi, mens jordbruk ligger nesten på jumboplass internasjonalt. Norske grøntprodusenter er derimot svært fremoverlente og ønsker å ta i bruk teknologiske nyvinninger så raskt som mulig. Erfaringsmessig kan det dessverre være en kløft mellom småskala forskningsresultater og kommersielt tilgjengelige produkter. Her kan Teknoforum spille en rolle for å bygge bro over den.

− Teknoforum skal være oppdatert på tilgjengelig teknologi og initiere utvikling og produksjon av ny teknologi for å få frem løsninger som egner seg til norske forhold. På den måten vil vi bidra til mer effektiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom produksjon. Vi vil fungere som en sherpa for norske omstillingsdyktige grøntprodusenter på jakt etter for eksempel automatisering, robotisering og sensorteknologi, sier hun.

− Gevinstene av Teknoforum skal gi økt konkurransekraft for Gartnerhallens medlemmer og verdikjeden for frukt og grønt ved bruk av ny bærekraftig teknologi. Eksempler på gevinster er mer miljøriktig produksjon, lengre vekstsesong, reduksjon av skadegjørere, mer effektiv innhøsting og mer klimauavhengig produksjon, avslutter Hovland.

Du kan høre mer om Teknoforum på Gartnerhallen-kongress 2018.

Støtte fra Grofondet
Teknoforumet mottok støtte til opprettelse av Teknoforum 15. februar 2018 gjennom kompetansehevingsmidler fra Grofondet.
Støtten gis som  i form av 2 års etableringsprosjekt. Les mer om prosjektstøtten her.


Deltakere i Teknoforum

Ellen-Margrethe Hovland, Leder av Teknoforum
Gartnerhallen
FoU-sjef

Audun Korsæth
NIBIO
Avdelingsleder
Divisjon for matproduksjon og samfunn
Landbruksteknologi og systemanalyse

Åge Klepp
Norsk Landbrukssamvirke
Fagsjef næringspolitikk og innovasjon/Leder driftskreditt

Pål Johan From
NMBU
Professor
Fakultet for realfag og teknologi, Maskin

Svein-Olav Torø,
Kongsberg Innovasjon
Daglig leder

Marit Aursand
SINTEF
Sjømatteknologi
Spesialrådgiver

Jens Strøm
BAMA
Direktør
Avddeling Forskning

Foto: Senter for presisjonsjordbruk, ved NIBIO

 

 

 

 

 

 

 

 


Demonstrasjon ved Maximilian Pircher, rådgiver ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk

Oppstartsmøte Teknoforum 31. august 2018