Slik utvikler de eplenæringen i Norge

Slik utvikler de eplenæringen i Norge

Det er store muligheter for økt epleproduksjon og et samarbeid mellom Gartnerhallen og BAMA skal få fart på produksjonen av nye norske eplesorter.

I høysesong står Gartnerhallen for et volum på 500 tonn epler i uken. Totalmarkedet av både norsk og import ligger på 1200 tonn. Målet er å ta en større del av volumet i høysesong og forlenge den norske sesongen. For å klare det må de finne neste generasjons epler som skal dekke den enorme etterspørselen etter norske epler. Bak slike ambisiøse mål ligger nitidig arbeid og et vellykket samarbeid mellom Gartnerhallen og BAMA.

I går samlet Jens Strøm, forskningssjef i BAMA, Harald Osa, BAMAs og hele Norges ambassadør for smak og matkultur og Gartnerhallens Knut Amund Surlien, det ledende eplemiljøet i Norge for videre utprøving av nye sorter epler til konsum.

– Det norske markedet kan ikke få nok av norske epler og vi jobber kontinuerlig med forbedring. Når eplemiljøet i hele verdikjeden vår samhandler om produktutvikling og vi kjører en åpen og fremoverlent tilnærming, da står vi sterkere rustet for fremtiden, sier Knut Amund Surlien, Sentrale kulturansvarlig produsent for kjernefrukt i Gartnerhallen.

– Produktutviklingen i eplemiljøet handler enkelt sagt om å finne det best egnede eplet, med en kalkulert risiko. Vi har derfor testet og analysert oss frem til noen sorter med bærekraftige dyrkingsegenskaper for bonden og ikke minst smaksegenskaper som treffer hos konsumenten, fortsetter han.

Smak er en særdeles viktig og kompleks faktor. Det må derfor betydelig kartlegging til før de har fasiten.

– Produsentene investerer kapital og ressurser med å plante ut storskala. Risikoen for produsentene minsker jo mer vi vet om preferansene til sluttkundene. Derfor går vi grundig til verks med gjentatte serier med preferanseanalyser slik som smak, konsistens, farge og skall, samt kvalitetssikring på det produksjonstekniske slik som avlingens klimatilpasning, størrelse og resistens og til slutt egenskaper for lagring og transport, sier Surlien.

– Vi har nå dannet oss et godt grunnlag for beslutning og står foran et utvalg av epler som skårer høyt etter kriteriene smak, tekstur, utseende og dyrkingsegenskaper. Neste steg i prosessen er krevende og langvarig – vi skal plante disse på storskala testfelt i Østlandet og Hardanger og samtidig jobbe tett med markedet for å sikre at vi hele tiden tar de riktige avgjørelsene i utviklingen. Storskala utprøving av de mest interessante sortene er nødvendig for å få tilstrekkelig volum for å teste i markedet, men også for å avdekke styrker og svakheter ved sorten i produksjon. Resultatet er at vi kan gi gode råd når produsentene skal plante 100.000 trær. Går alt som det skal, er en del av disse å finne i konsumsalg 2022, avslutter Surlien.