Sluttseminar i Optirot-prosjektet

Sluttseminar i Optirot-prosjektet

Tap av produserte grønnsaker under lagring og distribusjon utgjør opp mot 30 prosent. Det betyr matsvinn og tapte inntektskilder i både landbruk og matvarekjeden. Dette ønsket Gartnerhallen-produsent Johs Dyste ved Toten kålrotpakkeri å gjøre noe med.

Sammen med Mette Thomsen fra NIBIO startet de prosjektet Optirot, som ved å koble biologiske og tekniske prosesser skulle gi kunnskap for å optimalisere lagring.

Nå inviterer prosjektdeltakerne i Optirot til sluttseminar, for å dele sin kunnskap og erfaring fra prosjektet.

Les mer og meld deg på NRL.no
Påmeldingsfrist er 25. oktober. Webinaret er gratis.

Fra prosjektets oppstart 1. august 2016 har en rekke ulike aktører i grøntnæringen samarbeidet om å redusere svinn og øke kvaliteten på lagret vare og kulturene som inngikk i prosjektet var gulrot, sellerirot og kålrot.

Til sammen 26 produsenter, to kjøleteknologiselskaper, en sensorutvikler, en biopesticidutvikler, to emballasjeprodusenter, fire regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, Sintef, NMBU, Århus universitet og NIBIO) har deltatt i arbeidet. (Se hele listen lengre ned i saken)

Kålrot med symptomer på bormangel. Foto: Mette Thomsen, Nibio

Prosjektet har fokusert på ulike faser i produksjonen og sett på samspillet mellom dem. Effekten på lagringskvaliteten ved gjødsling med bor er testet gjennom ulike gjødslingsmetoder og -tidspunkt. Det er testet ulike innlagringstemperaturer for optimal sårheling, redusert sykdomsforekomst og lagringssvinn. Videre er samspill mellom kvalitet av foringssekker og pakkeemballasje og lagringskvalitet undersøkt. Det er også gjort en omfattende kartlegging av de fysiske og tekniske forholdene på 28 eksisterende grønnsakslagre og gitt råd om potensielle forbedringstiltak for å øke kvaliteten på de lagrede varene. Resultatene fra de ulike prosjektdelene vil bli presentert på sluttseminaret.

Forsker Mette Thomsen ved NIBIO har ledet den faglige oppfølgingen av prosjektet, mens Toten Kålpakkeri under ledelse av Gartnerhallen-produsent Johs Dyste har vært eier av forskningsprosjektet.
– Fra vi begynner å planlegge sesongen til grønnsakene er ferdig høstet og satt på lager, legger vi grønnsakprodusenter ned stor innsats i form av tid og penger og det investeres store beløp i driftsapparat, blant annet i lager, sier Dyste. Dette er en nødvendighet for at vi skal kunne ta best mulig vare på verdiene vi har skapt gjennom sesongen. Kunnskap om de beste dyrkingsmetoder og hvordan bygge de beste lagrene og hvordan bruke de optimalt, er avgjørende for å oppnå et godt økonomisk resultat, sier han.

Dyste legger til at denne kunnskapen også er avgjørende for at grønnsaksprodusentene skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, som er å betjene det norske markedet på best mulig måte samtidig som produksjonen er så miljøvennlig som mulig.
– Prosessen med Optirot-prosjektet og resultatene som kommer ut av det har gitt og vil gi vesentlige bidrag til at vi skal kunne oppnå disse målene, sier han.

Prosjektet ble formelt avsluttet ved årsskiftet. Sluttseminaret som skulle vært arrangert midt i mars har blitt utsatt. Nå arrangeres det i stedet som et webinar fredag 30. oktober kl 9-13-15.

Påmeldingsfristen er 25. oktober og webinaret er gratis. Vi oppfordrer våre produsenter til å delta!

 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med delfinansiering fra Gartnerhallen SA og egeninnsats fra
• Toten Kålrotpakkeri
• Hoppestad Gård
• Ihla Samdrift DA
• Sverre Huseby Furu Gård
• Tor Henrik Viken
• Jæren Gulrot AS
• Lundstad Grønt AS
• Valborg Alhaug
• Bru gard
• Morten Bilstad
• Helge Sveinsvoll
• Wiig Gartneri AS
• Lågen Gulrot AS
• Øyen Samdrift
• Simon Helge Dahl
• Ole M. Tomter
• Tømmerås gård
• Forsetlund Nordre gård
• Karl E. Rosnæs
• Lars Rustad
• Huuse Landbruk AS
• Jøran Narum
• Røstad Øvre
• Egil Minde
• Vangberg Gartneri
• Smøla Produksjonslag
• NORGRO AS
• Trondheim Kulde AS
• Winns AS, Biochos AS
• 7Sense Products AS
• Norsk Landbruksrådgiving
• Gartnerhallen SA
• Tommen Gram Folie AS
• BioCHOS AS

FoU-partnere er
• NIBIO
• SINTEF
• NOFIMA
• NMBU
• Århus Universitet i Danmark

Gå til NIBIO for å lese hele rapporten

Nyhøstet kålrot klar for lagring. Foto: Mette Thomsen, Nibio